Zamówienia publiczne

Tytuł zamówienia
Część I - Przebudowa drogi wewnętrznej zlokalizowanej na dz. o nr ew. 249 w m. Długie; Cześć II – Przebudowa drogi wewnętrznej zlokalizowanej na dz. o nr ew. 1281/2 w m. Dobieszyn; Część III - Przebudowa drogi wewnętrznej zlokalizowanej na dz. o nr ew. 403 w m. Moderówka - etap I  
Przedmiot zamówienia
Część I - Przebudowa drogi wewnętrznej zlokalizowanej na dz. o nr ew. 249 w m. Długie; Cześć II – Przebudowa drogi wewnętrznej z  
Rodzaj ogłoszenia
Ogłoszenie o zamówieniu  
Tryb zamówienia
przetarg nieograniczony  
Ogłaszający
Gmina Jedlicze  
Województwo
PODKARPACKIE  
Powiat
krośnieński  
Ulica
ul. Rynek  
Numer budynku
6  
Data publikacji od
2018-06-11  
Data publikacji do
2018-10-10  
Termin składania ofert
2018-06-27 10:00  
Cpv
45000000-7 Roboty budowlane
45233120-6 Roboty w zakresie budowy dróg
45233142-6 Roboty w zakresie naprawy dróg
 

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączeniu

 

Załączniki

  Ogłoszenie o zamówieniu.docx 31,43 KB (doc) szczegóły pobierz
  SIWZ.pdf 8,05 MB (pdf) szczegóły pobierz
  Załączniki nr 1 n... do SIWZ.docx 37,38 KB (doc) szczegóły pobierz
  UMOWA- WZÓR.docx 47,31 KB (doc) szczegóły pobierz
  Mapa Długie.jpg 464,79 KB (jpg) szczegóły pobierz
  STWIOR - ogólne.docx 33,09 KB (doc) szczegóły pobierz
  STWIOR - nawierzchnia.docx 65,29 KB (doc) szczegóły pobierz
  STWIOR - podbudowa ...amanego.docx 31,57 KB (doc) szczegóły pobierz
  STWIOR - podbudowa ...manego-1.docx 32,23 KB (doc) szczegóły pobierz
  przedmiar Przebudow...m.Długie.pdf 989,05 KB (pdf) szczegóły pobierz
  STWIOR - stabilizacja.docx 41,68 KB (doc) szczegóły pobierz
  zakres — szkic.jpg 709,41 KB (jpg) szczegóły pobierz
  STWIOR - ogólne-1.docx 33,13 KB (doc) szczegóły pobierz
  STWIOR - nawierzchnia-1.docx 65,35 KB (doc) szczegóły pobierz
  STWIOR - podbudowa ...manego-2.docx 31,97 KB (doc) szczegóły pobierz
  STWIOR - stabilizacja-1.docx 41,39 KB (doc) szczegóły pobierz
  Przedmiar Przebudow...z. 1281.2.pdf 988,91 KB (pdf) szczegóły pobierz
  załącznik graficzny.jpg 738,5 KB (jpg) szczegóły pobierz
  STWIOR - nawierzchnia-2.docx 65,33 KB (doc) szczegóły pobierz
  STWIOR - ogólne-2.docx 33,13 KB (doc) szczegóły pobierz
  przedmair Przebudow...a -etap I.pdf 989,62 KB (pdf) szczegóły pobierz
  STWIOR - podbudowa ...manego-3.docx 32,51 KB (doc) szczegóły pobierz
  STWIOR - stabilizacja-2.docx 41,71 KB (doc) szczegóły pobierz
  zakres.jpg 1,14 MB (jpg) szczegóły pobierz
  Scan-1748.jpg 2,88 MB (jpg) szczegóły pobierz
  Informacja z otwarcia ofert.pdf 727,3 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Informacja o wyborze oferty.pdf 504,73 KB (pdf) szczegóły pobierz

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się