Zamówienia publiczne

Tytuł zamówienia
Dostawa, montaż i konfiguracja wyposażenia w tym multimedialnego w ramach zadania pn.: „Przebudowa i modernizacja zabytkowego Domu Ludowego w Jaszczwi”  
Przedmiot zamówienia
Dostawa, montaż i konfiguracja wyposażenia w tym multimedialnego w ramach zadania pn.: „Przebudowa i modernizacja zabytkowego  
Rodzaj ogłoszenia
Ogłoszenie o zamówieniu  
Tryb zamówienia
przetarg nieograniczony  
Wadium
1.000,00 PLN  
Ogłaszający
Gmina Jedlicze  
Województwo
PODKARPACKIE  
Powiat
krośnieński  
Ulica
ul. Rynek  
Numer budynku
6  
Data publikacji od
2018-04-26  
Data publikacji do
2018-09-10  
Termin składania ofert
2018-05-10 10:00  
Cpv
32322000-6 Urządzenia multimedialne
33193000-9 Pojazdy inwalidzkie, wózki inwalidzkie i podobne urządzenia
 

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączeniu

Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości:

a) Część I zamówienia - 1 000,00 tys. złotych ( słownie:  jeden tysiąc złotych);

b) Część II zamówienia – 200,00 zł ( słownie: dwieście złotych)

03.07.2018r. zamieszczenie zawiadomienie o wyborze oferty wybranej po przeprowadzeniu ponowengo badania i oceny ofert.

Załączniki

  Ogłoszenie o zamówieniu.docx 38,5 KB (doc) szczegóły pobierz
  SIWZ.pdf 641,58 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Załączniki nr 1 n... do SIWZ.docx 62,23 KB (doc) szczegóły pobierz
  Wzór umowa dostawy...w zapar..docx 61,3 KB (doc) szczegóły pobierz
  Przedmiot zamówienia.docx 46,48 KB (doc) szczegóły pobierz
  Odpowiedzi na zapytania.pdf 322,36 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Ogłoszenie o zmian...zenie BZP.pdf 210,37 KB (pdf) szczegóły pobierz
  ogłoszenie o zmian...łoszenia.pdf 161,68 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Informacja z otwarcia ofert.pdf 534,59 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Zawiadomienie o wyb...ze oferty.pdf 322,84 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Zawiadomienie o wyb...ze oferty.pdf 412,93 KB (pdf) szczegóły pobierz

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się