Zamówienia publiczne

Tytuł zamówienia
Przebudowa budynku Domu Ludowego w miejscowości Jedlicze – Borek  
Przedmiot zamówienia
Przebudowa budynku Domu Ludowego w miejscowości Jedlicze – Borek  
Rodzaj ogłoszenia
Ogłoszenie o zamówieniu  
Tryb zamówienia
przetarg nieograniczony  
Wadium
5.000,00 PLN  
Ogłaszający
Gmina Jedlicze  
Województwo
PODKARPACKIE  
Powiat
krośnieński  
Ulica
ul. Rynek  
Numer budynku
6  
Data publikacji od
2018-04-20  
Data publikacji do
2018-08-19  
Termin składania ofert
2018-05-07 10:00  

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia w załączeniu

Załączniki

  Ogłoszenie o zamówieniu.docx 38,22 KB (doc) szczegóły pobierz
  SIWZ.doc 220 KB (doc) szczegóły pobierz
  Załączniki nr 1 n... do SIWZ.docx 36,63 KB (doc) szczegóły pobierz
  UMOWA- RP.271.4.14....R zapar.docx 52,9 KB (doc) szczegóły pobierz
  3-RZUT WIĘŹBY DAC...TARYZACJA.pdf 366,63 KB (pdf) szczegóły pobierz
  4-RZUT DACHU-DL BOR...TARYZACJA.pdf 158,43 KB (pdf) szczegóły pobierz
  2-RZUT PODDASZA-DL ...TARYZACJA.pdf 394,34 KB (pdf) szczegóły pobierz
  5-PRZEKRÓJ A-A-DL ...TARYZACJA.pdf 228,35 KB (pdf) szczegóły pobierz
  1-RZUT PARTERU-DL B...TARYZACJA.pdf 1,14 MB (pdf) szczegóły pobierz
  6-PRZEKRÓJ B-B-DL ...TARYZACJA.pdf 225,73 KB (pdf) szczegóły pobierz
  8-ELEWACJE II-DL BO...TARYZACJA.pdf 217,76 KB (pdf) szczegóły pobierz
  7-ELEWACJE I-DL BOR...TARYZACJA.pdf 499,46 KB (pdf) szczegóły pobierz
  1-RZUT FUND DL-BOREK.pdf 349,75 KB (pdf) szczegóły pobierz
  3-RZUT PODDASZA-DL BOREK.pdf 687,34 KB (pdf) szczegóły pobierz
  2-RZUT PARTERU-DL BOREK.pdf 1,72 MB (pdf) szczegóły pobierz
  5-RZUT DACHU DL-BOREK.pdf 480,85 KB (pdf) szczegóły pobierz
  7-PRZEKRÓJ B-B DL-BOREK.pdf 428,09 KB (pdf) szczegóły pobierz
  6-PRZEKRÓJ A-A DL-BOREK.pdf 501,63 KB (pdf) szczegóły pobierz
  4-RZUT WIĘŹBY DL-BOREK.pdf 825,97 KB (pdf) szczegóły pobierz
  8-ELEW PÓŁN-POŁ-DL-BOREK.pdf 461,39 KB (pdf) szczegóły pobierz
  9-ELEW WSCH-ZACH-DL-BORE.pdf 165,48 KB (pdf) szczegóły pobierz
  11-SCHEM KONSTR PODDASZA.pdf 286,33 KB (pdf) szczegóły pobierz
  13-WIZUALIZACJA DL BOREK.jpg 842,86 KB (jpg) szczegóły pobierz
  14-WIZUALIZACJA DL BOREK.jpg 749,57 KB (jpg) szczegóły pobierz
  10-SCHEM KONSTR PARTERU.pdf 644,03 KB (pdf) szczegóły pobierz
  15-WIZUALIZACJA DL BOREK.jpg 790,71 KB (jpg) szczegóły pobierz
  16-WIZUALIZACJA DL BOREK.jpg 713,21 KB (jpg) szczegóły pobierz
  OPIS PRZEBUDOWY-DL BOREK.pdf 12,01 MB (pdf) szczegóły pobierz
  RYSUNEK NR 1.pdf 308,59 KB (pdf) szczegóły pobierz
  RYSUNEK NR 3.pdf 684,98 KB (pdf) szczegóły pobierz
  RYSUNEK NR 2.pdf 872,17 KB (pdf) szczegóły pobierz
  OPIS TECHNICZNY BOREK.pdf 2,32 MB (pdf) szczegóły pobierz
  RYS KLIMATYZACJA-DL BOREK.pdf 246,82 KB (pdf) szczegóły pobierz
  OPIS KLIMATYZACJA-DL BOREK.pdf 519,3 KB (pdf) szczegóły pobierz
  RYS KLIMATYZACJA-DL BOREK.pdf 246,82 KB (pdf) szczegóły pobierz
  OPIS KLIMATYZACJA-DL BOREK.pdf 519,3 KB (pdf) szczegóły pobierz
  RYS S1 INST KAN-DL BOREK.pdf 715,1 KB (pdf) szczegóły pobierz
  DL BOREK OPIS WOD-K..., GAZ, CO.pdf 595,62 KB (pdf) szczegóły pobierz
  RYS S2 INST WODY-DL BOREK .pdf 729,84 KB (pdf) szczegóły pobierz
  RYS S5 INST GAZU-DL BOREK.pdf 284,78 KB (pdf) szczegóły pobierz
  RYS S3 INST CO-DL BOREK.pdf 770,77 KB (pdf) szczegóły pobierz
  RYS S4 INST GAZU-DL BOREK.pdf 795,5 KB (pdf) szczegóły pobierz
  3-PRZEDMIAR INSTALA..., GAZ, CO.pdf 167,3 KB (pdf) szczegóły pobierz
  2-PRZEDMIAR PRACE K...NE ZEWN-1.pdf 857,35 KB (pdf) szczegóły pobierz
  4-PRZEDMIAR ROBÓT ...EKTRYCZNA.pdf 164,77 KB (pdf) szczegóły pobierz
  5-PRZEDMIAR SYSTEMU... DL BOREK.pdf 36,12 KB (pdf) szczegóły pobierz
  1-PEZWDMIAR PRACE K...NE WEWN-1.pdf 701,18 KB (pdf) szczegóły pobierz
  1_ Strona tytułowa.pdf 90,68 KB (pdf) szczegóły pobierz
  3_ str2 Spis rysun...chematów.pdf 161,36 KB (pdf) szczegóły pobierz
  2_ str1 Spis rysun...chematów.pdf 201,27 KB (pdf) szczegóły pobierz
  6_ 2A rzut parteru...DZKI NOWE.pdf 1,17 MB (pdf) szczegóły pobierz
  5_ 1B rzut poddasz...RZWI NOWE.pdf 825,36 KB (pdf) szczegóły pobierz
  7_ 2B rzut poddasz...DZKI NOWE.pdf 677,88 KB (pdf) szczegóły pobierz
  4_ 1A rzut parteru...RZWI NOWE.pdf 1,59 MB (pdf) szczegóły pobierz
  10_I TABELA PROP WY...IESZCZEŃ.pdf 99,67 KB (pdf) szczegóły pobierz
  11_II PROP ROZMIESZ...T NOWYCH.pdf 289,73 KB (pdf) szczegóły pobierz
  9_ 3B rzut poddsze... OŚWIETL.pdf 1,34 MB (pdf) szczegóły pobierz
  13_IV PROP ROZMIESZ...SZTUKATER.pdf 239,84 KB (pdf) szczegóły pobierz
  12_III PROP ROZMIES... AKCESORI.pdf 1,41 MB (pdf) szczegóły pobierz
  14_V str2 ZESTAW IL...ŚWIETLEN.pdf 159,22 KB (pdf) szczegóły pobierz
  8_ 3A rzut parteru...I OSWIETL.pdf 2,86 MB (pdf) szczegóły pobierz
  14_V str1 ZESTAW IL...ŚWIETLEN.pdf 569,49 KB (pdf) szczegóły pobierz
  15_VI ZESTAW ORIENT...ROP TAPET.pdf 261,07 KB (pdf) szczegóły pobierz
  16_VII ZESTAW ORIEN...W SZTUKAT.pdf 271,13 KB (pdf) szczegóły pobierz
  18_SCHEMAT 2.pdf 516,19 KB (pdf) szczegóły pobierz
  19_SCHEMAT 3.pdf 432,53 KB (pdf) szczegóły pobierz
  20_SCHEMAT 4.pdf 562,11 KB (pdf) szczegóły pobierz
  21_SCHEMAT 5.pdf 655,07 KB (pdf) szczegóły pobierz
  17_SCHEMAT 1.pdf 1,21 MB (pdf) szczegóły pobierz
  22_SCHEMAT 6.pdf 579,66 KB (pdf) szczegóły pobierz
  B.03.00.00 ROBOTY MUROWE-FC.pdf 69,61 KB (pdf) szczegóły pobierz
  B.01.00.00. ROBOTY ...RKOWE -FC.pdf 53,87 KB (pdf) szczegóły pobierz
  B.00.00.00 SPECYFIK...GÓLNA-FC.pdf 119,31 KB (pdf) szczegóły pobierz
  B.06.00.00 DACH - FC.pdf 56,04 KB (pdf) szczegóły pobierz
  B.07.00.00 STOLARKA-FC.pdf 60,44 KB (pdf) szczegóły pobierz
  B.08.00.00 DOCIEPLE...RZNYCH-FC.pdf 77,81 KB (pdf) szczegóły pobierz
  B.09.00.00 TYNKI-FC.pdf 55,98 KB (pdf) szczegóły pobierz
  B.10.00.00 MALOWANIE-FC.pdf 57,25 KB (pdf) szczegóły pobierz
  B.11.00.00 OKŁADZI...CZNYMI-FC.pdf 53,37 KB (pdf) szczegóły pobierz
  B.12.00.00 POSADZKI-FC.pdf 91,58 KB (pdf) szczegóły pobierz
  STWOiR INSTALACJE ELEKTRYCZNE.pdf 452,85 KB (pdf) szczegóły pobierz
  STWOiR - KLIMATYZAC... DL BOREK.pdf 670,8 KB (pdf) szczegóły pobierz
  STWOiR wodkan co gaz.pdf 391,72 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Informacja z otwarcia ofert.pdf 1,46 MB (pdf) szczegóły pobierz
  zawiadomienie o uni...przetargu.pdf 236,59 KB (pdf) szczegóły pobierz

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się