Zamówienia publiczne

Tytuł zamówienia
Dostawa wyposażenia żłobka w ramach zadania pn. „Budowa budynku Samorządowego Żłobka w Jedliczu  
Przedmiot zamówienia
Dostawa wyposażenia żłobka w ramach zadania pn. „Budowa budynku Samorządowego Żłobka w Jedliczu  
Rodzaj ogłoszenia
Ogłoszenie o zamówieniu  
Tryb zamówienia
zapytanie o cenę  
Ogłaszający
Gmina Jedlicze  
Województwo
PODKARPACKIE  
Powiat
krośnieński  
Ulica
ul. Rynek  
Numer budynku
6  
Data publikacji od
2018-04-10  
Data publikacji do
2018-08-03  
Termin składania ofert
2018-04-18 10:00  
Cpv
32322000-6 Urządzenia multimedialne
37510000-6 Lalki
37520000-9 Zabawki
39162100-6 Pomoce dydaktyczne
 

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1103040

Załączniki

  Zapytanie ofertowe ...e żlobek.pdf 444,17 KB (pdf) szczegóły pobierz
  formularz ofertowy.docx 79,42 KB (doc) szczegóły pobierz
  Wzór umowy.docx 34,72 KB (doc) szczegóły pobierz
  ZESTAWIENIE WYPOSA...ŻŁOBKA.docx 18,71 KB (doc) szczegóły pobierz
  OŚWIADCZENIE O BRA...WIĄZAŃ.docx 78,02 KB (doc) szczegóły pobierz
  Kopia Specyfikacja ...ęść I.xlsx 12,22 KB (xls) szczegóły pobierz
  Kopia Specyfikacja ...ść III.xlsx 11,74 KB (xls) szczegóły pobierz
  Kopia Specyfikacja ...ść II.xlsx 20,43 KB (xls) szczegóły pobierz
  Kopia Specyfikacja ...ść IV.xlsx 10,93 KB (xls) szczegóły pobierz
  Informacja z otwarcia ofert.pdf 260,56 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Zawiadomienie o wyb...ze oferty.pdf 326,34 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Zawiadomienie o wyb...ze oferty.pdf 355,64 KB (pdf) szczegóły pobierz

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się