Lista artykułów

Nazwa artykułu
Informacja o wyniku I przetargu ustnego nieograniczonego na dzierżawę
Informacja o wyniku I przetargu ustnego nieograniczonego na
dzierżawę nieruchomości stanowiącej własność Gminy
Jedlicze GPN.6845.2.6.2021.KJ
27.07.2021 więcej
Ogłoszenie o przetargu
III przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości
25.10.2019 więcej
OGŁOSZENIE O I PRZETARU USTNYM NIEOGRANICZONYM NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚ
Ogłoszenie o I przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż
nieruchomości stanowiącej własność Gminy Jedlicze
16.10.2019 więcej
Ogłoszenie o II przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruch.
Ogłoszenie o II przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż
nieruch.
29.07.2019 więcej
Informacja o wyniku I przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż
Informacja o wyniku I przetargu ustnego nieograniczonego na
sprzedaż nieruchomości przeprowadzonego w dniu 15 maja 2019r. w
siedzibie Urzędu Gminy w Jedliczu.
24.05.2019 więcej
Ogłoszenie o przetargu
Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż
nieruchomości
12.04.2019 więcej
Informacja o wyniku I przetargu ustnego nieograniczonego na dzierżawę nieruchomości
Informacja o wyniku I przetargu ustnego nieograniczonego na
dzierżawę nieruchomości
26.03.2019 więcej
Ogłoszenie o przetargu
Ogłoszenie o przetargu na dzierżawę nieruchomości
stanowiących własność Gminy Jedlicze
08.02.2019 więcej
Ogłoszenie o I przetargu nieograniczonym na najem lokalu użytkowego
Ogłoszenie o I przetargu nieograniczonym na najem lokalu
użytkowego stanowiącego własność Gminy Jedlicze wraz z
najmem udziału w działce i częściach wspólnych budynku
21.11.2018 więcej
Ogłoszenie o III przetargu na sprzedaż nieruchomości
Ogłoszenie o III przetargu na sprzedaż nieruchomości
25.04.2018 więcej

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się