Lista artykułów

12
Nazwa artykułu
Protokół Nr XXXVI/2016
Protokół Nr XXXVI/2016 Rady Miejskiej w Jedliczu z dnia 29
grudnia 2016 r.
09.05.2017 więcej
Protokół nr XXXV/2016
Protokół nr XXXV/2016 z sesji Rady Miejskiej w Jedliczu z dnia
19 grudnia 2016 r.
06.02.2017 więcej
Protokół nr XXXIV/2016
Protokół nr XXXIV/2016 z sesji Rady Miejskiej w Jedliczu z dnia
30 listopada 2016 r.
06.02.2017 więcej
Protokół nr XXXIII/2016
Protokół nr XXXIII/2016 z sesji Rady Miejskiej w Jedliczu z
dnia 21 listopada 2016 r.
06.02.2017 więcej
Protokół nr XXXII/2016
Protokół nr XXXII/2016 z sesji rady Miejskiej w Jedliczu z dnia
28 października 2016 r.
11.01.2017 więcej
Protokół nr XXXI/2016
Protokół nr XXXI/2016 z sesji Rady Miejskiej w Jedliczu z dnia
21 października 2016 r.
11.01.2017 więcej
Protokół nr XXX/2016
Protokół nr XXX/2016 z sesji Rady Miejskiej w Jedliczu z dnia
16 września 2016r.
11.01.2017 więcej
Protokół Nr XXIX/2016
Protokół Nr XXIX/2016 z sesji Rady Miejskiej w Jedliczu z dnia
9 września 2016 r.
11.01.2017 więcej
Protokół nr XXVIII/2016
Protokół nr XXVIII/2016 z sesji Rady Miejskiej w Jedliczu z
dnia 19 sierpnia 2016 r.
02.11.2016 więcej
Protokół Nr XXVII/2016
Protokół Nr XXVII/2016 z sesji Rady Miejskiej w Jedliczu z dnia
25 lipca 2016 r.
02.11.2016 więcej
12

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się