2017-03-23

Protokoły Kom. Gosp. Kom., Mieszk., Rozw. Wsi i Ochr. Śr. z 2017 r.

Protokoły Kom. Gosp. Kom., Mieszk., Rozw. Wsi i Ochr. Śr. z 2017 r.

5.06.2017 r. - dodano protokół nr 1.

21.07.2017 r. - dodano protokół nr 2 oraz protokoły z wyjazdowych posiedzeń komisji w dniach: 10.05.2017 r., 19.05.2017 r., 22.05.2017 r., 24.05.2017 r.

17.10.2017 r. - dpdamo protokół nr 7.

28.11.2017 r. - dodano protokół nr 8.

4.01.2018 r. - dodano protokół nr 9.

28.03.2018 r. - dodano protokół nr 10.

24.05.2018 r. - dodano protokół nr 11.

8.06.2018 r. - dodano protokól nr 12.

Załączniki

  Kom_Gosp_Kom_prot_1.pdf 4,38 MB (pdf) szczegóły pobierz
  Kom_Gosp_Kom_prot_2.pdf 4,3 MB (pdf) szczegóły pobierz
  Kom_Gosp_Kom_10_05_2017.pdf 382,67 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Kom_Gosp_Kom_19_05_2017.pdf 355,78 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Kom_Gosp_Kom_22_05_2017.pdf 351,13 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Kom_Gosp_Kom_24_05_2017.pdf 369,85 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Kom_Gosp_Kom prot. nr 7.pdf 4,29 MB (pdf) szczegóły pobierz
  Kom_Gosp_Kom prot. nr 8.pdf 4,26 MB (pdf) szczegóły pobierz
  Kom_Gosp_Kom prot. nr 9.pdf 1,79 MB (pdf) szczegóły pobierz
  Kom_Gosp_Kom prot. nr 10.pdf 4,73 MB (pdf) szczegóły pobierz
  Kom_Gosp_Kom prot. 11.pdf 743,04 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Kom_Gosp_Kom_prot nr 12.pdf 590,22 KB (pdf) szczegóły pobierz

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się