Lista artykułów

12
Nazwa artykułu
Protokół nr XXI/2019
Protokół nr XXI/2019 z sesji Rady Miejskiej w Jedliczu z dnia
27 grudnia 2019 r.
27.05.2020 więcej
Protokół nr XX/2019
Protokół nr XX/2019 z sesji Rady Miejskiej w Jedliczu
przeprowadzonej w dniu 13 grudnia 2019 r.
26.02.2020 więcej
Protokół nr XIX/2019
Protokół nr XIX/2019 z sesji Rady Miejskiej w Jedliczu
przeprowadzonej w dniach 27,29 listopada, 3 grudnia 2019 r.
26.02.2020 więcej
Protokół nr XVIII/2019
Protokół nr XVIII/2019 z sesji Rady Miejskiej w Jedliczu z dnia
30 października 2019 r.
10.01.2020 więcej
Protokół nr XVII/2019
Protokół nr XVII/2019 z sesji Rady Miejskiej w Jedliczu z dnia
3 października 2019 r.
10.12.2019 więcej
Protokół nr XVI/2019
Protokół nr XVI/2019 z sesji Rady Miejskiej w Jedliczu z dnia
25 września 2019 r.
10.12.2019 więcej
Protokół nr XV/2019
Protokół nr XV/2019 z sesji Rady Miejskiej w Jedliczu odbytej w
dniach 22-23 sierpnia 2019 r.
10.12.2019 więcej
Protokół nr XIV/2019
Protokół nr XIV/2019 z sesji Rady Miejskiej w Jedliczu z dnia 1
sierpnia 2019 r.
17.10.2019 więcej
Protokół nr XIII/2019
Protokół nr XIII/2019 z sesji Rady Miejskiej w Jedliczu z dnia
11 lipca 2019 r.
17.10.2019 więcej
Protokół nr XII/2019
Protokół nr XII/2019 z sesji Rady Miejskiej w Jedliczu z dnia
19 czerwca 2019 r.
06.09.2019 więcej
12

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się