Lista artykułów

12
Nazwa artykułu
Aktualizacja podstawowej kwoty dotacji w czerwcu 2020 r.
Aktualizacja podstawowej kwoty dotacji w czerwcu 2020 r.
29.06.2020 więcej
Podstawowa kwota dotacji i statystyczna liczba dzieci dla przedszkoli
Podstawowa roczna kwota dotacji w 2020 r. dla przedszkoli oraz
statystyczna liczba dzieci w publicznych przedszkolach wg SIO
stan na dzień 30.09.2019 r.
13.01.2020 więcej
Aktualizacja podstawowej kwoty dotacji dla przedszkoli w 2019 r.
Aktualizacja podstawowej kwoty dotacji dla przedszkoli w 2019 r.-
październik 2019 r.
30.10.2019 więcej
Aktualizacja Podstawowej kwoty dotacji dla przedszkoli w 2019r.
Aktualizacja Podstawowej kwoty dotacji dla przedszkoli w 2019r.
23.04.2019 więcej
Podstawowa kwota dotacji i statystyczna liczba dzieci dla przedszkoli
Podstawowa roczna kwota dotacji w 2019 roku dla przedszkoli oraz
statystyczna liczba dzieci w publicznych przedszkolach wg SIO
stan na dzień 30 września 2018 r.
14.01.2019 więcej
Aktualizacja podstawowej kwoty dotacji dla przedszkoli na 2018 r. - październik 2018 r.
Aktualizacja podstawowej kwoty dotacji dla przedszkoli na 2018 r.
- październik 2018 r.
30.10.2018 więcej
Aktualizacja podstawowej kwoty dotacji dla przedszkoli na 2018 r. - kwiecień 2018 r.
Aktualizacja podstawowej kwoty dotacji dla przedszkoli na 2018 r.
- kwiecień 2018 r.
26.04.2018 więcej
Podstawowa kwota dotacji dla przedszkoli oraz statystyczna liczba uczniów w publicznym przedszkolu w 2018 r.
Podstawowa kwota dotacji dla przedszkoli oraz statystyczna liczba
uczniów w publicznym przedszkolu w 2018 r.
22.01.2018 więcej
Aktualizacja podstawowej kwoty dotacji dla przedszkoli - październik 2017
Aktualizacja podstawowej kwoty dotacji dla przedszkoli na 2017 r.
- październik 2017 r.
31.10.2017 więcej
Aktualizacja podstawowej kwoty dotacji dla przedszkoli na 2017 r. - marzec 2017 r.
Aktualizacja podstawowej kwoty dotacji dla przedszkoli na 2017 r.
28.04.2017 więcej
12

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się