2015-04-15

Wnioserk o zwrot nadpłaty

Zgodnie z art. 77b. Ordynacji podatkowej zwrot nadpłaty następuje: 
 
1) na wskazany rachunek bankowy podatnika; 
2) w gotówce ( w kasie lub przekazem pocztowym). 
 
Nadpłata, której wysokość nie przekracza kosztów upomnienia w postępowaniu egzekucyjnym, podlega zwrotowi wyłącznie w kasie, a nadpłata zwracana przekazem pocztowym jest pomniejszana o koszty jej zwrotu. 

Załączniki

  wniosek o zwrot nadplaty 34 KB (doc) szczegóły pobierz