2016-01-04

IN-1 Informacja o nieruchomościach i obiektach budowlanych 2016 r.

Formularz przeznaczony dla osób fizycznych będących właścicielami nieruchomosci lub obiektów budowlanych, posiadaczami samoistnymi nieruchomości lub obiektów budowlanych, użytkownikami wieczystymi gruntów, posiadaczami nieruchomości lub ich częsci albo obiektów budowlanych lub  ich części stanowiących własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego oraz dla osób fizycznych będących współwłaścicielami lub współposiadaczami z osobami prawnymi, bądź z innymi jednostkami organizacyjnymi nieposiadającymi osobowości prawnej lub ze spółkami nieposiadającymi osobowości prawnej z wyjątkiem osób fizycznych tworzących wspólnotę mieszkaniową.

Załączniki

  IN-1 do wydruku.pdf 563,83 KB (pdf) szczegóły pobierz