2016-01-04

IL-1 Informacja o lasach 2016 r.

Formularz przeznaczony dla osób fizycznych będących właścicielami lasów, posiadaczami samoistnymi lasów, użytkownikami wieczystymi lasów, posiadaczami lasów stanowiących własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego.

Załączniki

  IL-1 do wydruku.pdf 377,24 KB (pdf) szczegóły pobierz