Lista artykułów

1234
Nazwa artykułu
Petycja
Petycja w sprawie wdrożenia Polityki Zarządzania Konfliktem
Interesów
27.08.2019 więcej
Zbiorcze zestawienie petycji złożonych do Burmistrza Gminy Jedlicze w 2018 roku
Zbiorcze zestawienie petycji złożonych do Burmistrza Gminy
Jedlicze w 2018 roku
28.06.2019 więcej
Petycja
Petycja dotycząca modernizacji parku maszynowego
26.06.2019 więcej
Petycja
Petycja w sprawie przebudowy ulicy Naftowej w Jedliczu
08.05.2019 więcej
Petycja
odnośnie rodzinnych placów zabaw
14.03.2019 więcej
Petycja dotycząca zamówień publicznych
Petycja dotycząca wdrożenia w Urzędzie procedur związanych z
pełnym używaniem środków komunikacji elektronicznej w
postępowaniach o udzielenie zamówienia
19.11.2018 więcej
Zbiorcze zestawienie petycji złożonych do Rady Miejskiej w Jedliczu w 2017 roku
Zbiorcze zestawienie petycji złożonych do Rady Miejskiej w
Jedliczu w 2017 roku
19.09.2018 więcej
Petycja w sprawie próby wdrożenia w gminie Systemu Zarządzania i Monitorowania Energii
Petycja w sprawie próby wdrożenia w gminie Systemu Zarządzania
i Monitorowania Energii
18.09.2018 więcej
Petycja dotycząca instalacji fotowoltaicznych
Petycja dotycząca instalacji fotowoltaicznych na budynkach
użytkowanych przez urząd
04.09.2018 więcej
Petycja w sprawie remontu nawierzchni ulicy Krasińskiego oraz wykonanie chodnika wzdłuż tej ulicy
Petycja w sprawie remontu nawierzchni ulicy Krasińskiego oraz
wykonanie chodnika wzdłuż tej ulicy
17.05.2018 więcej
1234

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się