Lista artykułów

12
Nazwa artykułu
Zarządzenie Nr 302 z dnia 2 grudnia 2016 r.
Zarządzenie w sprawie udzielenia pełnomocnictw dla dyrektorów
szkół i placówek oświatowych, dla których Gmina Jedlicze
jest organem prowadzącym. Dotyczy Pana Jacka Janochy Dyrektora
Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Żarnowcu.
15.12.2016 więcej
Zarządzenie Nr 301 z dnia 2 grudnia 2016 r.
Zarządzenie w sprawie udzielenia pełnomocnictw dla dyrektorów
szkół i placówek oświatowych, dla których Gmina Jedlicze
jest organem prowadzącym. Dotyczy Pana Andrzeja Dziugan
Dyrektora Zespołu Szkół - Szkoła Podstawowa i Gimnazjum w
Potoku.
15.12.2016 więcej
Zarządzenie Nr 300 z dnia 2 grudnia 2016 r.
Zarządzenie w sprawie udzielenia pełnomocnictw dla dyrektorów
szkół i placówek oświatowych, dla których Gmina Jedlicze
jest organem prowadzącym. Dotyczy Pani Marioli Twaróg
Dyrektora Samorządowego Przedszkola w Jedliczu.
15.12.2016 więcej
Zarządzenie Nr 299 z dnia 2 grudnia 2016 r.
Zarządzenie w sprawie udzielenia pełnomocnictw dla dyrektorów
szkół i placówek oświatowych, dla których Gmina Jedlicze
jest organem prowadzącym. Dotyczy Pana Stanisława Stręka
Dyrektora Szkoły Podstawowej w Piotrówce.
15.12.2016 więcej
Zarządzenie Nr 298 z dnia 2 grudnia 2016 r.
Zarządzenie w sprawie udzielenia pełnomocnictw dla dyrektorów
szkół i placówek oświatowych, dla których Gmina Jedlicze
jest organem prowadzącym. Dotyczy Pani Renaty Niepokój
Dyrektora Zespołu Szkół w Moderówce.
15.12.2016 więcej
Zarządzenie Nr 297 z dnia 2 grudnia 2016 r.
Zarządzenie w sprawie udzielenia pełnomocnictw dla dyrektorów
szkół i placówek oświatowych, dla których Gmina Jedlicze
jest organem prowadzącym. Dotyczy Pani Bożeny Baran Dyrektora
Zespołu Szkół Publicznych w Jedliczu.
15.12.2016 więcej
Zarządzenie Nr 296 z dnia 2 grudnia 2016 r.
Zarządzenie w sprawie udzielenia pełnomocnictw dla dyrektorów
szkół i placówek oświatowych, dla których Gmina Jedlicze
jest organem prowadzącym. Dotyczy Pana Tomasza Fortuny
Dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Jaszczwi.
15.12.2016 więcej
Zarządzenie Nr 295 z dnia 2 grudnia 2016 r.
Zarządzenie w sprawie udzielenia pełnomocnictw dla dyrektorów
szkół i placówek oświatowych, dla których Gmina Jedlicze
jest organem prowadzącym. Dotyczy Pani Renaty Kosiek Dyrektora
Szkoły Podstawowej w Dobieszynie.
15.12.2016 więcej
Zarządzenie Nr 294 z dnia 2 grudnia 2016 r.
Zarządzenie w sprawie udzielenia pełnomocnictw dla dyrektorów
szkół i placówek oświatowych, dla których Gmina Jedlicze
jest organem prowadzącym. Dotyczy Pani Elżbiety Leszczyńskiej
Dyrektora Szkoły Podstawowej w Długiem.
15.12.2016 więcej
Zarządzenie Nr 293 z dnia 2 grudnia 2016 r.
Zarządzenie w sprawie udzielenia pełnomocnictwa dla Dyrektora
Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół i Przedszkolu w
Jedliczu.
15.12.2016 więcej
12