2014-12-01

Szkoła Podstawowa w Moderówce

Adres:
Moderówka 117
Jedlicze 38-460
 
Telefon:
13 431 22 07
 
e-mail: 
zsmoderowka@jedlicze.pl
 
strona internetowa:
www.zsmoderowka.jedlicze.pl
 
Dyrektor: Renata Niepokój
 
Szkoła wykonuje swoje zadania zgodnie z ustawą o systemie oświaty oraz statutami (w załączeniu).
 
Prowadzone są rejestry i ewidencje:
-rejestr druków ścisłego zarachowania
-ewidencja wydawanych legitymacji
-ewidencja odbioru świadectw ukończenia szkoły podstawowej i gimnazjum
-księgi ewidencji dzieci
-księgi uczniów
-rejestr wydawanych kart rowerowych 
 
Archiwizowane są: arkusze ocen, dzienniki lekcyjne, akta osobowe pracowników
 
30.06.2017 r. - dodano zarządzenie Nr 144/2017 Burmistrza Gminy Jedlicze w sprawie zatwierdzenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Moderówce

Załączniki

  Statut Gimnazjum w Moderówce 420,21 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Statut Szkoły Pods... w Moderówce 444,53 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Zarządzenie 144_2017.pdf 274,69 KB (pdf) szczegóły pobierz

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się