2015-04-22

Szkoła Podstawowa im. Wincentego Manierskiego w Jedliczu

Adres:
ul. Tokarskich 5,
38 - 460 Jedlicze
 
Telefon: 13 43 811 20
 
Fax: 13 43 811 20
 
E-mail: spjedlicze@jedlicze.pl
 
WWW: http://www.spjedlicze.jedlicze.pl/
 
Dyrektor: Jolanta Smarzowska 
 
 
Opis:
Dyrektorem Szkoły Podstawowej im. Wincentego Manierskiego w Jedliczu jest Jolanta Smarzowska. Szkoła Jest ośmioletnią szkołą podstawową z oddziałami gimnazjalnymi do wygaśnięcia. Szkoła działa na podstawie statutu.
(załącznik) 
 
Prowadzone są rejestry i ewidencje: 
  • rejestr druków ścisłego zarachowania 
  • ewidencja wydanych legitymacji 
  • ewidencja odbioru świadectw ukończenia szkoły podstawowej 
  • księga ewidencji dzieci 
  • księga ewidencji uczniów 
  • rejestr wydanych kart rowerowych 
 
Archiwizowane są arkusze ocen i dzienniki lekcyjne. 
 
30.06.2017 r. - dodano zarządzenie nr 145/2017 Burmistrza Gminy Jedlicze w sprawie zatwierdzenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im. Wincentego Manierskiego w Jedliczu
18.12.2017 r. - dodanie Statutu Szkoły Podstawowej im. Wincentego Manierskiego w Jedliczu.
20.09.2018 - dodano Nowelizację Statutu Szkoły Podstawowej im. Wincentego Manierskiego w Jedliczu. 
 
 

Załączniki

  STATUT SP Jedlicze 2013 1,14 MB (pdf) szczegóły pobierz
  Nowelizacja statutu SP 03 14 87,04 KB (pdf) szczegóły pobierz
  STATUT GIMNAZJUM 2014 721,86 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Nowelizacja Statutu...zjum 17.03.14 290,04 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Zmiany w statucie SP 01 .2015 71,24 KB (pdf) szczegóły pobierz
  STATUT GIMNAZJUM 01.2015 645,08 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Zmiany w Statucie SP 01.2015 85,52 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Statut Gimnazjum ZS...1.09.2015.doc 576 KB (doc) szczegóły pobierz
  Statut Szkoły Pods....09.2015.docx 110,75 KB (doc) szczegóły pobierz
  Zarządzenie 145_2017.pdf 284,46 KB (pdf) szczegóły pobierz
  statut SP Jedlicze ....11.2017r.pdf 952,75 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Nowelizacja Statutu...ień 2018.pdf 348,48 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Statut SP Jedlicze 31.08.2020.pdf 728,31 KB (pdf) szczegóły pobierz

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się