2015-04-22

Szkoła Podstawowa w Dobieszynie

Adres
Dobieszyn 
38-460 Jedlicze
 
Telefon 0-13 4352734
 
Fax 0-13 4381190
 
 
 
Dyrektor: Renata Kosiek
 
Opis

Struktura szkoły obejmuje ośmioletnią szkołę podstawową z oddziałem przedszkolnym. Realizuje zadania określone w:  ustawie z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (tj. Dz. U. z 2016 r., poz.1943 ze zm.),  ustawie z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 poz. 59, 949), ustawie z dnia 14 grudnia 2016 r.- Przepisy wprowadzające - Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 poz. 60, 949)., wykonuje swoje zadania zgodnie z ustawą o systemie oświaty oraz statutem (w załączeniu). 

 

Prowadzone są rejestry i ewidencje: 

  • rejestr druków ścisłego zarachowania 
  • ewidencja wydawanych legitymacji 
  • ewidencja odbioru świadectw ukończenia szkoły podstawowej 
  • księga ewidencji dzieci 
  • księga ewidencji uczniów 
  • rejestr wydawanych kart rowerowych i motorowerowych 

Archiwizowane są: arkusze ocen i dzienniki lekcyjne

2018-03-26 aktualizacja statutu szkoły

Załączniki

  Statut-SP Dobieszyn 721,68 KB (pdf) szczegóły pobierz

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się