2015-04-22

Szkoła Podstawowa w Długiem

Adres: 
Długie 10
38-460 Jedlicze
 
Telefon: 0-13 4352589
 
E-mail: spdlugie@jedlicze.pl
 
www: www.spdlugie.pl
 
Dyrektor: Leszczyńska Elżbieta 
 
Opis 
Szkoła Podstawowa w Długiem realizuje zadania określone w:  ustawie z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (tj. Dz. U. z 2016 r., poz.1943 ze zm.),  ustawie z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 poz. 59, 949), ustawie z dnia 14 grudnia 2016 r.- Przepisy wprowadzające - Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 poz. 60, 949). 
 
 
Zakres wiekowy uczniów: klasy I do VIII. W szkole znajduje się oddział przedszkolny dla dzieci w wieku 3-6 lat.
 
Organizację i tryb działania określa statut szkoły. Organami szkoły są: Dyrektor Szkoły, Rada Pedagogiczna, Rada Rodziców i Samorząd Uczniowski. 
 
Szkoła prowadzi rejestr "Księga ewidencji uczniów" 
 
30.06.2017 r. - dodano zarządzenie nr 146/2017 Burmistrza Gminy Jedlicze w sprawie zatwierdzenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Długiem
 

Załączniki

  Statut SP Długie 281 KB (doc) szczegóły pobierz
  Zmiana w statucie z...7 lutego 2014 269,26 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Zmiana w statucie z...śnia 2014 r. 342,95 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Zarządzenie 146_2017.pdf 268,94 KB (pdf) szczegóły pobierz