Lista artykułów

Nazwa artykułu
Oświadczenie majątkowe Małgorzaty Dubiel
Oświadczenie majątkowe Małgorzaty Dubiel z powodu ustania
stosunku pracy
28.11.2017 więcej
Oświadczenie majątkowe Agnieszki Knap za 2016 rok
Oświadczenie majątkowe Agnieszki Knap za 2016 rok
15.09.2017 więcej
Oświadczenie majątkowe Wioletty Gałązki za 2016 rok
Oświadczenie majątkowe Wioletty Gałązki za 2016 rok
15.09.2017 więcej