2014-11-14

Samodzielny Publiczny Gminny Zakład Opieki Zdrowotnej

ul. Traugutta 3, 38-460 Jedlicze
Telefon (13) 438 09 18
Fax (13) 438 09 18
E-mail: zoz_jedlicze@op.pl
 
Teresa Jurczak - Dyrektor
 
Charakterystyka działalności SPG ZOZ Jedlicze
 
Samodzielny Publiczny Gminny Zakład Opieki Zdrowotnej w Jedliczu świadczy usługi zdrowotne na podstawie zawartych umów z Narodowym Funduszem Zdrowia w zakresie: 
- podstawowej opieki zdrowotnej 
- specjalistycznych świadczeń zdrowotnych 
- rehabilitacji w warunkach ambulatoryjnych 
- opieki stomatologicznej 
- pielęgniarskiej opieki długoterminowej 
- hospicjum domowego 
- profilaktycznej opieki zdrowotnej 
- usług z zakresu medycyny pracy na podstawie zawartych umów z zakładami pracy 
 
 
Świadczenia zdrowotne są realizowanie w czterech placówkach medycznych tj: Przychodni Rejonowej w Jedliczu, Ośrodku Zdrowia w Jaszczwi i Punkcie Lekarskim w Potoku i Moderówce. 
 
 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Przychodnia Rejonowa w Jedliczu 
Podstawowa Opieka Zdrowotna 
 

---------------------------------------------------------------------------------------------

Poradnia dla dzieci

-----------------------------------------------------------------------------------------

dni i godziny dostępności poradni:

od poniedziałku do piątku

Dr nauk medycznych Sabina Dobosz – lekarz pediatra, specjalista w zakresie chorób zakaźnych
przyjmuje pacjentów:
Poniedziałek od godz. 8.00 do godz. 13.00
Wtorek od godz. 8.00 do godz.12.00
Środa od godz. 13.00 do godz. 17.00
Piątek od godz. 8.00 do godz. 12.30
oraz realizuje wizyty domowe

 

Lek. Ewa Iwaniuk – specjalista pediatra
przyjmuje pacjentów:
Poniedziałek od godz.15.00 do godz. 18.00
Środa od godz. 8.00 do godz. 11.00
Czwartek od godz.15.00 do godz. 18.00

 

Lek. Aleksandra Kupaj – lekarz w trakcie specjalizacji w dziedzinie: pediatria
przyjmuje pacjentów:
Wtorek od godz. 16.00 do godz.18.00

-----------------------------------------------------------------------------------

Poradnia Ogółna

----------------------------------------------------------------------------------

dni i godziny dostępności poradni

od poniedziałku do piątku

 

Lek. Bolesława Goleń – specjalista medycyny rodzinnej, specjalista chorób wewnętrznych
przyjmuje pacjentów:
Poniedziałek od godz. 8.00 do godz. 13.00
Wtorek od godz. 8.00 do godz. 13.00
Środa od godz. 8.00 do godz. 13.00
Czwartek od godz. 8.00 do godz. 13.00
Piątek od godz. 8.00 do godz. 13.00
oraz realizuje wizyty domowe

 

Lek. Sabina Rąpała – specjalista chorób wewnętrznych
przyjmuje pacjentów:
Poniedziałek od godz. 11.30 do godz. 15.30
Wtorek od godz. 13.30 do godz 15.30
Środa od godz. 11.30 do godz. 15.30
Czwartek od godz. 12.30 do godz. 18.00
Piątek od godz. 11.30 do godz. 13.30

Lek. Barbara Bryś – specjalista chorób wewnętrznych
przyjmuje pacjentów:

Piątek od godz. 15.00 do godz. 17.00

 

------------------------------------------------------------------- 
Specjalistyczna Opieka Zdrowotna 
Poradnia Ginekologiczna 
------------------------------------------------------------------- 
 
Lek. Piotr Wajda – specjalista ginekologii i położnictwa 
Poniedziałek od godz. 15.00 do godz. 18.00 
Czwartek od godz. 10.00 do godz. 13.00 
Piątek od godz. 7.30 do godz. 12.00 
 
Lek. Jolanta Płutniak – specjalista ginekologii i położnictwa 
Wtorek od godz. 9.00 do godz. 12.00 
Środa od godz. 15.00 do godz. 19.00 
 
------------------------------------------------------- 
Poradnia Otolaryngologiczna 
------------------------------------------------------- 
Lek. Paweł Rygiel – specjalista otolaryngolog 
Poniedziałek od godz. 16.00 do godz. 19.00 
Czwartek od godz. 16.00 do godz. 19.00 
 
------------------------------------------------------------ 
Poradnia Kardiologiczna
-----------------------------------------------------------
Lek. Małgorzata Krzanowska - specjalista kardiolog 
Piątek od godz. 9.30 do godz. 15.00 
 
--------------------------------------------------------------- 
Poradnia Okulistyczna
---------------------------------------------------------------
Lek. Łucja Topolska – specjalista okulistyki 
Wtorek od godz. 15.00 do godz. 18.00 
Czwartek od godz. 14.30 do godz. 18.00 
 
---------------------------------------------------------------- 
Poradnia Diabetologiczna 
---------------------------------------------------------------
Lek. Małgorzata Bieńkowska-Nowak - specjalista diabetolog 
Środa od godz. 15.00 do godz. 18.00 
 
---------------------------------------------------------------- 
Poradnia Neurologiczna 
----------------------------------------------------------------
Lek. Rafał Jucha - specjalista neurolog 
Wtorek od godz. 15.00 do godz. 18.00 
 
 
Lek. Małgorzata Wilk- specjalista neurolog 
Czwartek od godz. 15.15 do godz. 20.00 
 
---------------------------------------------------------------- 
Poradnia Medycyny Sportowej 
---------------------------------------------------------------- 
Lek. Bolesława Goleń - uprawniona do wykonywania badań 
Poniedziałek od godz. 16.00 do godz. 19.00 
Środa od godz. 12.00 do godz. 14.00 
Czwartek od godz. 12.00 do godz. 14.00 
 
------------------------------------------------------------- 
Poradnia Reumatologiczna
------------------------------------------------------------- 
Lek. Marian Owoc - specjalista reumatolog 
Wtorek od godz. 8.00 do godz. 13.30 
 
Lek. Irena Socha – specjalista reumatolog 
Środa od godz. 16.00 do godz. 19.00 
 
--------------------------------------------------------------- 
Poradnia Dermatologiczna 
--------------------------------------------------------------- 
 
Lek. Danuta Bąk – specjalista dermatologii i wenerologii 
Poniedziałek od godz. 12.00 do godz. 14.00 
Czwartek od godz. 16.00 do godz. 18.00 
 
------------------------------------------------------------ 
Poradnia Alergologiczna 
------------------------------------------------------------ 
Lek. Ewa Półchłopek – specjalista alergolog 
Środa od godz. 8.00 do godz. 11.00 
Czwartek od godz. 14.00 do godz. 17.30 
Piątek od godz. 8.00 do godz. 11.00 
 
--------------------------------------------------------------- 
Poradnia Zdrowia Psychicznego 
---------------------------------------------------------------
Lek. Alicja Hoc – specjalista psychiatrii 
Poniedziałek od godz. 16.00 do godz. 18.30 
Piątek od godz. 9.00 do godz. 10.00 
 
 
--------------------------------------------------------------- 
Poradnia Psychologiczna 
--------------------------------------------------------------- 
Marta Majewska – Psycholog 
Poniedziałek od godz. 10.00 do godz. 12.00 
Środa od godz. 16.30 do godz. 19.00 
 
--------------------------------------------------------------- 
Poradnia Endokrynologiczna 
--------------------------------------------------------------- 
Lek. Małgorzata Harasimowicz – specjalista endokrynolog 
1 wtorek m-ca od godz. 13.00 do godz. 16.00 
Środa od godz. 10.00 do godz. 13.00 
 
 
--------------------------------------------------------------- 
Poradnia Medycyny Pracy 
--------------------------------------------------------------- 
 
Lek. Bolesława Goleń - specjalista chorób wewnętrznych 
Poniedziałek od godz. 13.0 do godz. 14.00 
Wtorek od godz. 12.00 do godz. 13.00 
Środa od godz. 12.00 do godz. 13.00 
Czwartek od godz, 12.00 do godz. 13.00 
Piątek od godz. 12.00 do godz. 13.00 
 
 
----------------------------------------------------------------- 
Badania diagnostyczne 
----------------------------------------------------------------
USG 
Lek. Michał Grochowiec 
Terminy do uzgodnienia po wcześniejszej rejestracji 
Spirometria 
Terminy do uzgodnienia po wcześniejszej rejestracji 
 
 
--------------------------------------------------------------- 
Pobieranie materiału do badań analitycznych 
--------------------------------------------------------------- 
 
Poniedziałek od godz. 7.00 do godz. 9.00 
Wtorek od godz. 7.00 do godz. 8.30 
Środa od godz. 7.00 do godz. 9.00 
Czwartek od godz. 7.00 do godz. 9.00 
Piątek od godz. 7.00 do godz. 9.00 
 
Gabinet Stomatologiczny przy Szkole Podstawowej i Gimnazjum w Jedliczu 
 
Stomatologiczna Opieka Zdrowotna 
Lek. stomatolog Małgorzata Nagnajewicz 
Wtorek od godz. 7.00 do godz. 13.00 
Środa od godz. 7.00 do godz. 13.00 
Czwartek od godz. 12.00 do godz. 18.00 
 
Piątek od godz. 7.00 do godz. 13.00 
 
 
W placówkach medycznych SPG ZOZ Jedlicze są realizowane programy profilaktyczne w zakresie: 
1/ przewlekłej obturacyjnej choroby płuc w przedziale wiekowym od 40 – 65 lat 
2/ profilaktyki chorób układu krążenia w przedziale wiekowym od 35 – 55 lat 
3/ profilaktyki chorób odtytoniowych pow. 7-mego roku życia 
4/ raka szyjki macicy w przedziale wiekowym od 25 do 59 roku życia 
 
Dla pacjentów wymagających szczególnej opieki medycznej SPG ZOZ Jedlicze zakontraktował usługi medyczne w zakresie: 
- pielęgniarskiej opieki długoterminowej 
- hospicjum domowego 
Świadczenia te mogą być wykonywane w promieniu 30 km od siedziby 
---------------------------------------------------------------

Załączniki

  Regulamin Porządko...OZ w Jedliczu 2,33 MB (pdf) szczegóły pobierz
  Regulamin Rady Spo...OZ w Jedliczu 511,52 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Statut SPG ZOZ 317,37 KB (pdf) szczegóły pobierz