2014-11-14

Samodzielny Publiczny Gminny Zakład Opieki Zdrowotnej

ul. Traugutta 3, 38-460 Jedlicze
Telefon (13) 438 09 18
Fax (13) 438 09 18
E-mail: zoz_jedlicze@op.pl
 
p.o. Dyrektora: Artur Stachowicz 
 
Charakterystyka działalności SPG ZOZ Jedlicze
 
Samodzielny Publiczny Gminny Zakład Opieki Zdrowotnej w Jedliczu świadczy usługi zdrowotne na podstawie zawartych umów z Narodowym Funduszem Zdrowia w zakresie: 
- podstawowej opieki zdrowotnej 
- specjalistycznych świadczeń zdrowotnych 
- rehabilitacji w warunkach ambulatoryjnych 
- opieki stomatologicznej 
- pielęgniarskiej opieki długoterminowej 
- hospicjum domowego 
- profilaktycznej opieki zdrowotnej 
- usług z zakresu medycyny pracy na podstawie zawartych umów z zakładami pracy 
 
 
Świadczenia zdrowotne są realizowanie w czterech placówkach medycznych tj: Przychodni Rejonowej w Jedliczu, Ośrodku Zdrowia w Jaszczwi i Punkcie Lekarskim w Potoku i Moderówce. 
 
 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Przychodnia Rejonowa w Jedliczu 
Podstawowa Opieka Zdrowotna 
 

---------------------------------------------------------------------------------------------

Poradnia dla dzieci

-----------------------------------------------------------------------------------------

dni i godziny dostępności poradni:

od poniedziałku do piątku

Dr nauk medycznych Sabina Dobosz – lekarz pediatra, specjalista w zakresie chorób zakaźnych
przyjmuje pacjentów:
Poniedziałek od godz. 8.00 do godz. 13.00
Wtorek od godz. 8.00 do godz.12.00
Środa od godz. 13.00 do godz. 17.00
Piątek od godz. 8.00 do godz. 12.30
oraz realizuje wizyty domowe

 

Lek. Ewa Iwaniuk – specjalista pediatra
przyjmuje pacjentów:
Poniedziałek od godz.15.00 do godz. 18.00
Środa od godz. 8.00 do godz. 11.00
Czwartek od godz.15.00 do godz. 18.00

 

Lek. Aleksandra Kupaj – lekarz w trakcie specjalizacji w dziedzinie: pediatria
przyjmuje pacjentów:
Wtorek od godz. 16.00 do godz.18.00

-----------------------------------------------------------------------------------

Poradnia Ogółna

----------------------------------------------------------------------------------

dni i godziny dostępności poradni

od poniedziałku do piątku

 

Lek. Bolesława Goleń – specjalista medycyny rodzinnej, specjalista chorób wewnętrznych
przyjmuje pacjentów:
Poniedziałek od godz. 8.00 do godz. 13.00
Wtorek od godz. 8.00 do godz. 13.00
Środa od godz. 8.00 do godz. 13.00
Czwartek od godz. 8.00 do godz. 13.00
Piątek od godz. 8.00 do godz. 13.00
oraz realizuje wizyty domowe

 

Lek. Sabina Rąpała – specjalista chorób wewnętrznych
przyjmuje pacjentów:
Poniedziałek od godz. 11.30 do godz. 15.30
Wtorek od godz. 13.30 do godz 15.30
Środa od godz. 11.30 do godz. 15.30
Czwartek od godz. 12.30 do godz. 18.00
Piątek od godz. 11.30 do godz. 13.30

Lek. Barbara Bryś – specjalista chorób wewnętrznych
przyjmuje pacjentów:

Piątek od godz. 15.00 do godz. 17.00

 

------------------------------------------------------------------- 
Specjalistyczna Opieka Zdrowotna 
Poradnia Ginekologiczna 
------------------------------------------------------------------- 
 
Lek. Piotr Wajda – specjalista ginekologii i położnictwa 
Poniedziałek od godz. 15.00 do godz. 18.00 
Czwartek od godz. 10.00 do godz. 13.00 
Piątek od godz. 7.30 do godz. 12.00 
 
Lek. Jolanta Płutniak – specjalista ginekologii i położnictwa 
Wtorek od godz. 9.00 do godz. 12.00 
Środa od godz. 15.00 do godz. 19.00 
 
------------------------------------------------------- 
Poradnia Otolaryngologiczna 
------------------------------------------------------- 
Lek. Paweł Rygiel – specjalista otolaryngolog 
Poniedziałek od godz. 16.00 do godz. 19.00 
Czwartek od godz. 16.00 do godz. 19.00 
 
------------------------------------------------------------ 
Poradnia Kardiologiczna
-----------------------------------------------------------
Lek. Małgorzata Krzanowska - specjalista kardiolog 
Piątek od godz. 9.30 do godz. 15.00 
 
--------------------------------------------------------------- 
Poradnia Okulistyczna
---------------------------------------------------------------
Lek. Łucja Topolska – specjalista okulistyki 
Wtorek od godz. 15.00 do godz. 18.00 
Czwartek od godz. 14.30 do godz. 18.00 
 
---------------------------------------------------------------- 
Poradnia Diabetologiczna 
---------------------------------------------------------------
Lek. Małgorzata Bieńkowska-Nowak - specjalista diabetolog 
Środa od godz. 15.00 do godz. 18.00 
 
---------------------------------------------------------------- 
Poradnia Neurologiczna 
----------------------------------------------------------------
Lek. Rafał Jucha - specjalista neurolog 
Wtorek od godz. 15.00 do godz. 18.00 
 
 
Lek. Małgorzata Wilk- specjalista neurolog 
Czwartek od godz. 15.15 do godz. 20.00 
 
---------------------------------------------------------------- 
Poradnia Medycyny Sportowej 
---------------------------------------------------------------- 
Lek. Bolesława Goleń - uprawniona do wykonywania badań 
Poniedziałek od godz. 16.00 do godz. 19.00 
Środa od godz. 12.00 do godz. 14.00 
Czwartek od godz. 12.00 do godz. 14.00 
 
------------------------------------------------------------- 
Poradnia Reumatologiczna
------------------------------------------------------------- 
Lek. Marian Owoc - specjalista reumatolog 
Wtorek od godz. 8.00 do godz. 13.30 
 
Lek. Irena Socha – specjalista reumatolog 
Środa od godz. 16.00 do godz. 19.00 
 
--------------------------------------------------------------- 
Poradnia Dermatologiczna 
--------------------------------------------------------------- 
 
Lek. Danuta Bąk – specjalista dermatologii i wenerologii 
Poniedziałek od godz. 12.00 do godz. 14.00 
Czwartek od godz. 16.00 do godz. 18.00 
 
------------------------------------------------------------ 
Poradnia Alergologiczna 
------------------------------------------------------------ 
Lek. Ewa Półchłopek – specjalista alergolog 
Środa od godz. 8.00 do godz. 11.00 
Czwartek od godz. 14.00 do godz. 17.30 
Piątek od godz. 8.00 do godz. 11.00 
 
--------------------------------------------------------------- 
Poradnia Zdrowia Psychicznego 
---------------------------------------------------------------
Lek. Alicja Hoc – specjalista psychiatrii 
Poniedziałek od godz. 16.00 do godz. 18.30 
Piątek od godz. 9.00 do godz. 10.00 
 
 
--------------------------------------------------------------- 
Poradnia Psychologiczna 
--------------------------------------------------------------- 
Marta Majewska – Psycholog 
Poniedziałek od godz. 10.00 do godz. 12.00 
Środa od godz. 16.30 do godz. 19.00 
 
--------------------------------------------------------------- 
Poradnia Endokrynologiczna 
--------------------------------------------------------------- 
Lek. Małgorzata Harasimowicz – specjalista endokrynolog 
1 wtorek m-ca od godz. 13.00 do godz. 16.00 
Środa od godz. 10.00 do godz. 13.00 
 
 
--------------------------------------------------------------- 
Poradnia Medycyny Pracy 
--------------------------------------------------------------- 
 
Lek. Bolesława Goleń - specjalista chorób wewnętrznych 
Poniedziałek od godz. 13.0 do godz. 14.00 
Wtorek od godz. 12.00 do godz. 13.00 
Środa od godz. 12.00 do godz. 13.00 
Czwartek od godz, 12.00 do godz. 13.00 
Piątek od godz. 12.00 do godz. 13.00 
 
 
----------------------------------------------------------------- 
Badania diagnostyczne 
----------------------------------------------------------------
USG 
Lek. Michał Grochowiec 
Terminy do uzgodnienia po wcześniejszej rejestracji 
Spirometria 
Terminy do uzgodnienia po wcześniejszej rejestracji 
 
 
--------------------------------------------------------------- 
Pobieranie materiału do badań analitycznych 
--------------------------------------------------------------- 
 
Poniedziałek od godz. 7.00 do godz. 9.00 
Wtorek od godz. 7.00 do godz. 8.30 
Środa od godz. 7.00 do godz. 9.00 
Czwartek od godz. 7.00 do godz. 9.00 
Piątek od godz. 7.00 do godz. 9.00 
 
Gabinet Stomatologiczny przy Szkole Podstawowej i Gimnazjum w Jedliczu 
 
Stomatologiczna Opieka Zdrowotna 
Lek. stomatolog Małgorzata Nagnajewicz 
Wtorek od godz. 7.00 do godz. 13.00 
Środa od godz. 7.00 do godz. 13.00 
Czwartek od godz. 12.00 do godz. 18.00 
 
Piątek od godz. 7.00 do godz. 13.00 
 
 
W placówkach medycznych SPG ZOZ Jedlicze są realizowane programy profilaktyczne w zakresie: 
1/ przewlekłej obturacyjnej choroby płuc w przedziale wiekowym od 40 – 65 lat 
2/ profilaktyki chorób układu krążenia w przedziale wiekowym od 35 – 55 lat 
3/ profilaktyki chorób odtytoniowych pow. 7-mego roku życia 
4/ raka szyjki macicy w przedziale wiekowym od 25 do 59 roku życia 
 
Dla pacjentów wymagających szczególnej opieki medycznej SPG ZOZ Jedlicze zakontraktował usługi medyczne w zakresie: 
- pielęgniarskiej opieki długoterminowej 
- hospicjum domowego 
Świadczenia te mogą być wykonywane w promieniu 30 km od siedziby 

---------------------------------------------------------------

Załączniki

Przeczytaj o systemie i przetwarzanych w nim danych

Tożsamość administratora systemu
Administratorem Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej (SSDIP), który służy do udostępniania podmiotowych stron BIP jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-583) przy Al. Ujazdowskich 1/3, który zapewnia jego rozwój i utrzymanie. Minister Cyfryzacji w ramach utrzymywania i udostępniania systemu SSDIP zapewnia bezpieczeństwo publikowanych danych, wymagane funkcjonalności oraz rejestrowanie i nadawanie uprawnień redaktorów BIP dla osób wskazanych we wnioskach podmiotów zainteresowanych utworzeniem własnych stron podmiotowych przy użyciu SSDIP zgodnie z art. 9 ust. 4 pkt 3 ustawy z 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1429).
Minister Cyfryzacji, jako administrator systemu SSDIP jest jednocześnie administratorem danych osób wnioskujących o dostęp do SSDIP w celu utworzenia podmiotowych stron BIP oraz osób wyznaczonych do ich redagowania.
Tożsamość administratora danych
Administratorem danych osobowych przetwarzanych w systemie SSDIP w zakresie osób wnioskujących o utworzenie podmiotowej strony BIP oraz osób wyznaczonych do ich redagowania (redaktorów podmiotowych stron BIP) jest Minister Cyfryzacji.

Administratorami danych publikowanych na podmiotowych stronach BIP utworzonych w ramach SSDIP są podmioty, które daną stronę podmiotową BIP utworzyły. Podmioty te decydują o treści danych, w tym treści i zakresie danych osobowych publikowanych na podmiotowych stronach BIP, ich rozmieszczeniu, modyfikacji i usuwaniu.
Minister Cyfryzacji, jako Administrator systemu SSDIP w odniesieniu do materiałów publikowanych na podmiotowych stronach BIP jest podmiotem przetwarzającym. Może on ingerować w treść materiałów publikowanych na poszczególnych stronach podmiotowych BIP jedynie w przypadku, gdy właściwy podmiot, który daną stronę utworzył i nią zarządza utracił do niej dostęp lub z innych przyczyn utracił nad nią kontrolę.
Dane kontaktowe administratora systemu SSDIP
Z administratorem systemu SSDIP można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, pisemnie na adres siedziby administratora, lub na adres ul. Królewska 27, 00-060 Warszawa.
Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych
Administrator systemu SSDIP wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani/Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl lub listownie – na adres ul. Królewska 27, 00-060 Warszawa. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować wyłącznie w sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych osób składających wnioski o udostepnienie SSDIP, redaktorów poszczególnych stron BIP, oraz incydentów bezpieczeństwa.
W sprawach przetwarzania danych osobowych zawartych w treści materiałów publikowanych w ramach poszczególnych stron podmiotowych, należy się kontaktować z inspektorem ochrony danych podmiotu, którego strona BIP dotyczy, ich redaktorem lub kierownictwem podmiotu, który daną stronę podmiotowa BIP utworzył.
Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania
Celem przetwarzania danych publikowanych na stronach podmiotowych BIP przez poszczególne podmioty jest udostępnienie informacji publicznej wytworzonej w urzędzie i dotyczącej działalności urzędu. Podstawę prawną publikacji stanowi wypełnienie obowiązku prawnego, o którym mowa w art. 8 oraz art. 9 ust 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.
Celem udostępniania systemu SSDIP przez Ministra Cyfryzacji jest umożliwienie podmiotom zobowiązanym, o których mowa w art. 4 ust 1 i 2 ustawy z 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej, utworzenia i prowadzenia własnych stron BIP (co wynika z art. 9 ust. 4 pkt 3 oraz art. 9 ust. 4a ww. ustawy).
Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych
Dane osobowe w zakresie imienia, nazwiska, nr telefonu, nr faksu dotyczące redaktorów podmiotowych stron BIP oraz dane osobowe publikowane w ramach treści materiałów zamieszczanych na poszczególnych podmiotowych stronach BIP są danymi udostępnianymi publicznie bez żadnych ograniczeń, w tym Centralnemu Ośrodkowi Informatycznemu w Warszawie przy Alejach Jerozolimskich 132-136, któremu Ministerstwo Cyfryzacji powierzyło przetwarzanie danych przetwarzanych w ramach platformy SSDIP.
Okres przechowywania danych
Dane dotyczące osób wnioskujących o udostępnienie systemu SSDIP oraz dane osób wyznaczonych na redaktorów stron podmiotowych przechowywane są przez czas, w jakim osoby te pełniły swoje funkcje oraz przez okres wskazany w przepisach prawa po okresie, w którym osoby te przestały pełnić swoje funkcje.
Dane osobowe osób zawarte w materiałach publikowanych w ramach podmiotowych stron BIP przechowywane są przez okres ustalony przez osoby zarządzające treścią tych stron.
Prawa podmiotów danych
Osoby, których dane są przetwarzane w systemie głównym SSDIP, w tym osoby składające wnioski o przyznanie dostępu do SSDIP oraz osoby będące redaktorami podmiotowych stron BIP, mają prawo dostępu do swoich danych, prawo do sprzeciwu, prawo ograniczenia przetwarzania oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej. Z wnioskiem w sprawie realizacji ww. praw należy się zwracać do administratora systemu tj. Ministra Cyfryzacji lub wyznaczonego inspektora ochrony danych na adres iod@mc.gov.pl.
Osoby, których dane są publikowane w ramach treści materiałów zamieszczanych na podmiotowych stronach BIP maja prawo dostępu do danych, prawo do sprzeciwu, prawo do ograniczenia przetwarzania, prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, w którym ich publikacja jest wymagana. Z wnioskiem w sprawie realizacji ww. praw należy się zwracać do administratora danych podmiotu, którego dana strona BIP dotyczy, lub wyznaczonego przez niego inspektora ochrony danych.
Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego
Osobom, których dane są przetwarzane w systemie SSDIP lub na podmiotowych stronach BIP publikowanych przez poszczególne podmioty przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO) z siedzibą w Warszawie przy ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych
Przetwarzanie danych osobowych osób składających wnioski o dostęp do SSDIP oraz osób wyznaczonych do redakcji poszczególnych stron podmiotowych BIP jest niezbędne dla zapewnienia kontroli dostępu i wynika z przepisu prawa, tj. art. 9 ust. 4 pkt 3 oraz art. 9 ust. 4a ustawy z 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1429) oraz § 15 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 18 stycznia 2007 r. w sprawie Biuletynu Informacji Publicznej (Dz. U. Nr 10, poz. 68), w związku z art. 20a ustawy z dnia 17 lutego o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2019 r. poz. 700, 730, 848, 1590 i 2294) i przepisami rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych (Dz.U. z 2017 r. poz. 2247).
Publikowanie danych osobowych na stronie systemu SSDIP oraz na podmiotowych stronach BIP jest dopuszczalne tylko wtedy, jeśli wynika z przepisów prawa, lub jeśli administrator danych uzyskał zgodę tych osób na ich publikację.Zapoznałem się..