2014-11-14

Samodzielny Publiczny Gminny Zakład Opieki Zdrowotnej

ul. Traugutta 3, 38-460 Jedlicze
Telefon (13) 438 09 18
Fax (13) 438 09 18
E-mail: zoz_jedlicze@op.pl
 
p.o. Dyrektora: Artur Stachowicz 
 
Charakterystyka działalności SPG ZOZ Jedlicze
 
Samodzielny Publiczny Gminny Zakład Opieki Zdrowotnej w Jedliczu świadczy usługi zdrowotne na podstawie zawartych umów z Narodowym Funduszem Zdrowia w zakresie: 
- podstawowej opieki zdrowotnej 
- specjalistycznych świadczeń zdrowotnych 
- rehabilitacji w warunkach ambulatoryjnych 
- opieki stomatologicznej 
- pielęgniarskiej opieki długoterminowej 
- hospicjum domowego 
- profilaktycznej opieki zdrowotnej 
- usług z zakresu medycyny pracy na podstawie zawartych umów z zakładami pracy 
 
 
Świadczenia zdrowotne są realizowanie w czterech placówkach medycznych tj: Przychodni Rejonowej w Jedliczu, Ośrodku Zdrowia w Jaszczwi i Punkcie Lekarskim w Potoku i Moderówce. 
 
 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Przychodnia Rejonowa w Jedliczu 
Podstawowa Opieka Zdrowotna 
 

---------------------------------------------------------------------------------------------

Poradnia dla dzieci

-----------------------------------------------------------------------------------------

dni i godziny dostępności poradni:

od poniedziałku do piątku

Dr nauk medycznych Sabina Dobosz – lekarz pediatra, specjalista w zakresie chorób zakaźnych
przyjmuje pacjentów:
Poniedziałek od godz. 8.00 do godz. 13.00
Wtorek od godz. 8.00 do godz.12.00
Środa od godz. 13.00 do godz. 17.00
Piątek od godz. 8.00 do godz. 12.30
oraz realizuje wizyty domowe

 

Lek. Ewa Iwaniuk – specjalista pediatra
przyjmuje pacjentów:
Poniedziałek od godz.15.00 do godz. 18.00
Środa od godz. 8.00 do godz. 11.00
Czwartek od godz.15.00 do godz. 18.00

 

Lek. Aleksandra Kupaj – lekarz w trakcie specjalizacji w dziedzinie: pediatria
przyjmuje pacjentów:
Wtorek od godz. 16.00 do godz.18.00

-----------------------------------------------------------------------------------

Poradnia Ogółna

----------------------------------------------------------------------------------

dni i godziny dostępności poradni

od poniedziałku do piątku

 

Lek. Bolesława Goleń – specjalista medycyny rodzinnej, specjalista chorób wewnętrznych
przyjmuje pacjentów:
Poniedziałek od godz. 8.00 do godz. 13.00
Wtorek od godz. 8.00 do godz. 13.00
Środa od godz. 8.00 do godz. 13.00
Czwartek od godz. 8.00 do godz. 13.00
Piątek od godz. 8.00 do godz. 13.00
oraz realizuje wizyty domowe

 

Lek. Sabina Rąpała – specjalista chorób wewnętrznych
przyjmuje pacjentów:
Poniedziałek od godz. 11.30 do godz. 15.30
Wtorek od godz. 13.30 do godz 15.30
Środa od godz. 11.30 do godz. 15.30
Czwartek od godz. 12.30 do godz. 18.00
Piątek od godz. 11.30 do godz. 13.30

Lek. Barbara Bryś – specjalista chorób wewnętrznych
przyjmuje pacjentów:

Piątek od godz. 15.00 do godz. 17.00

 

------------------------------------------------------------------- 
Specjalistyczna Opieka Zdrowotna 
Poradnia Ginekologiczna 
------------------------------------------------------------------- 
 
Lek. Piotr Wajda – specjalista ginekologii i położnictwa 
Poniedziałek od godz. 15.00 do godz. 18.00 
Czwartek od godz. 10.00 do godz. 13.00 
Piątek od godz. 7.30 do godz. 12.00 
 
Lek. Jolanta Płutniak – specjalista ginekologii i położnictwa 
Wtorek od godz. 9.00 do godz. 12.00 
Środa od godz. 15.00 do godz. 19.00 
 
------------------------------------------------------- 
Poradnia Otolaryngologiczna 
------------------------------------------------------- 
Lek. Paweł Rygiel – specjalista otolaryngolog 
Poniedziałek od godz. 16.00 do godz. 19.00 
Czwartek od godz. 16.00 do godz. 19.00 
 
------------------------------------------------------------ 
Poradnia Kardiologiczna
-----------------------------------------------------------
Lek. Małgorzata Krzanowska - specjalista kardiolog 
Piątek od godz. 9.30 do godz. 15.00 
 
--------------------------------------------------------------- 
Poradnia Okulistyczna
---------------------------------------------------------------
Lek. Łucja Topolska – specjalista okulistyki 
Wtorek od godz. 15.00 do godz. 18.00 
Czwartek od godz. 14.30 do godz. 18.00 
 
---------------------------------------------------------------- 
Poradnia Diabetologiczna 
---------------------------------------------------------------
Lek. Małgorzata Bieńkowska-Nowak - specjalista diabetolog 
Środa od godz. 15.00 do godz. 18.00 
 
---------------------------------------------------------------- 
Poradnia Neurologiczna 
----------------------------------------------------------------
Lek. Rafał Jucha - specjalista neurolog 
Wtorek od godz. 15.00 do godz. 18.00 
 
 
Lek. Małgorzata Wilk- specjalista neurolog 
Czwartek od godz. 15.15 do godz. 20.00 
 
---------------------------------------------------------------- 
Poradnia Medycyny Sportowej 
---------------------------------------------------------------- 
Lek. Bolesława Goleń - uprawniona do wykonywania badań 
Poniedziałek od godz. 16.00 do godz. 19.00 
Środa od godz. 12.00 do godz. 14.00 
Czwartek od godz. 12.00 do godz. 14.00 
 
------------------------------------------------------------- 
Poradnia Reumatologiczna
------------------------------------------------------------- 
Lek. Marian Owoc - specjalista reumatolog 
Wtorek od godz. 8.00 do godz. 13.30 
 
Lek. Irena Socha – specjalista reumatolog 
Środa od godz. 16.00 do godz. 19.00 
 
--------------------------------------------------------------- 
Poradnia Dermatologiczna 
--------------------------------------------------------------- 
 
Lek. Danuta Bąk – specjalista dermatologii i wenerologii 
Poniedziałek od godz. 12.00 do godz. 14.00 
Czwartek od godz. 16.00 do godz. 18.00 
 
------------------------------------------------------------ 
Poradnia Alergologiczna 
------------------------------------------------------------ 
Lek. Ewa Półchłopek – specjalista alergolog 
Środa od godz. 8.00 do godz. 11.00 
Czwartek od godz. 14.00 do godz. 17.30 
Piątek od godz. 8.00 do godz. 11.00 
 
--------------------------------------------------------------- 
Poradnia Zdrowia Psychicznego 
---------------------------------------------------------------
Lek. Alicja Hoc – specjalista psychiatrii 
Poniedziałek od godz. 16.00 do godz. 18.30 
Piątek od godz. 9.00 do godz. 10.00 
 
 
--------------------------------------------------------------- 
Poradnia Psychologiczna 
--------------------------------------------------------------- 
Marta Majewska – Psycholog 
Poniedziałek od godz. 10.00 do godz. 12.00 
Środa od godz. 16.30 do godz. 19.00 
 
--------------------------------------------------------------- 
Poradnia Endokrynologiczna 
--------------------------------------------------------------- 
Lek. Małgorzata Harasimowicz – specjalista endokrynolog 
1 wtorek m-ca od godz. 13.00 do godz. 16.00 
Środa od godz. 10.00 do godz. 13.00 
 
 
--------------------------------------------------------------- 
Poradnia Medycyny Pracy 
--------------------------------------------------------------- 
 
Lek. Bolesława Goleń - specjalista chorób wewnętrznych 
Poniedziałek od godz. 13.0 do godz. 14.00 
Wtorek od godz. 12.00 do godz. 13.00 
Środa od godz. 12.00 do godz. 13.00 
Czwartek od godz, 12.00 do godz. 13.00 
Piątek od godz. 12.00 do godz. 13.00 
 
 
----------------------------------------------------------------- 
Badania diagnostyczne 
----------------------------------------------------------------
USG 
Lek. Michał Grochowiec 
Terminy do uzgodnienia po wcześniejszej rejestracji 
Spirometria 
Terminy do uzgodnienia po wcześniejszej rejestracji 
 
 
--------------------------------------------------------------- 
Pobieranie materiału do badań analitycznych 
--------------------------------------------------------------- 
 
Poniedziałek od godz. 7.00 do godz. 9.00 
Wtorek od godz. 7.00 do godz. 8.30 
Środa od godz. 7.00 do godz. 9.00 
Czwartek od godz. 7.00 do godz. 9.00 
Piątek od godz. 7.00 do godz. 9.00 
 
Gabinet Stomatologiczny przy Szkole Podstawowej i Gimnazjum w Jedliczu 
 
Stomatologiczna Opieka Zdrowotna 
Lek. stomatolog Małgorzata Nagnajewicz 
Wtorek od godz. 7.00 do godz. 13.00 
Środa od godz. 7.00 do godz. 13.00 
Czwartek od godz. 12.00 do godz. 18.00 
 
Piątek od godz. 7.00 do godz. 13.00 
 
 
W placówkach medycznych SPG ZOZ Jedlicze są realizowane programy profilaktyczne w zakresie: 
1/ przewlekłej obturacyjnej choroby płuc w przedziale wiekowym od 40 – 65 lat 
2/ profilaktyki chorób układu krążenia w przedziale wiekowym od 35 – 55 lat 
3/ profilaktyki chorób odtytoniowych pow. 7-mego roku życia 
4/ raka szyjki macicy w przedziale wiekowym od 25 do 59 roku życia 
 
Dla pacjentów wymagających szczególnej opieki medycznej SPG ZOZ Jedlicze zakontraktował usługi medyczne w zakresie: 
- pielęgniarskiej opieki długoterminowej 
- hospicjum domowego 
Świadczenia te mogą być wykonywane w promieniu 30 km od siedziby 

---------------------------------------------------------------

Załączniki

  Regulamin Porządko...OZ w Jedliczu 2,33 MB (pdf) szczegóły pobierz
  Regulamin Rady Spo...OZ w Jedliczu 511,52 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Statut SPG ZOZ 317,37 KB (pdf) szczegóły pobierz

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się