Lista artykułów

Nazwa artykułu
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy
Wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Jedlicze
przeznaczonych do dzierżawy w trybie bezprzetargowym
21.03.2018 więcej
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do użyczenia
Wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Jedlicze
przeznaczonych do użyczenia na okres 3 lat
20.03.2018 więcej
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do użyczenia
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do użyczenia
14.02.2018 więcej
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy w trybie
bezprzetargowym
13.02.2018 więcej
Wykaz nieruchomości przeznaczonej do oddania w najem
Wykaz nieruchomości przeznaczonej do oddania w najem w trybie
bezprzetargowym
07.02.2018 więcej
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do użyczenia
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do użyczenia
01.12.2017 więcej
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do użyczenia
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do użyczenia
01.12.2017 więcej
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy
01.12.2017 więcej
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy
01.12.2017 więcej
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargowej
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze
przetargowej
28.11.2017 więcej