Lista artykułów

Nazwa artykułu
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do użyczenia GPN.6850.2.3.2021.KJ
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do użyczenia
GPN.6850.2.3.2021.KJ
22.07.2021 więcej
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy w trybie bezprzetargo
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy na okres 10 lat
w trybie bezprzetargowym
12.09.2019 więcej
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawa okres 5 lat w
trybie bezprzetargowym
14.08.2019 więcej
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy
Wykaz nieruchomości przeznaczanych o dzierżawy
18.06.2019 więcej
BUDOWA ZACHODNIEJ OBWODNICY MIASTA KROSNA
BUDOWA ZACHODNIEJ OBWODNICY MIASTA KROSNA
28.05.2019 więcej
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do użyczenia
Burmistrz Gminy Jedlicze ogłasza, co następuje: z zasobu
nieruchomości Gminy Jedlicze przeznaczona została do użyczenia
nieruchomość-lokal użytkowy o powierzchni użytkowej 9 m2 w SP
Moderówka
27.05.2019 więcej
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia w drodze zamiany
Wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Jedlicze
przeznaczonych do zbycia w drodze zamiany
23.05.2019 więcej
Wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Jedlicze
Wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Jedlicze
przeznaczonych do umowy najmu w trybie bezprzetargowym
15.05.2019 więcej
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do umowy najmu
Wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Jedlicze
przeznaczonych do umowy najmu w trybie bezprzetargowym
15.05.2019 więcej
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do umowy najmu
Wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Jedlicze
przeznaczonych do umowy najmu w trybie bezprzetargowym
15.05.2019 więcej

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się