Lista artykułów

Nazwa artykułu
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy w trybie
bezprzetargowym
29.08.2018 więcej
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do użyczenia
Wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Jedlicze
przeznaczonych do użyczenia
09.08.2018 więcej
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do użyczenia
Wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Jedlicze
przeznaczonych do użyczenia
06.08.2018 więcej
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy na okres 2 lat
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy na okres 2 lat
w trybie bezprzetargowym
18.07.2018 więcej
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do użyczenia
Wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Jedlicze
przeznaczonych do użyczenia
11.07.2018 więcej
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do uzyczenia
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do użyczenia
06.07.2018 więcej
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do użyczenia
Wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Jedlicze
przeznaczonych do użyczenia
04.07.2018 więcej
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy w trybie bezprzetargowym
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy w trybie
bezprzetargowym. Dotyczy działki o nr ewid. 1167 położonej w
miejscowości Moderówka
26.06.2018 więcej
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy w trybie bezprzetargowym
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy w trybie
bezprzetargowym. Dotyczy części działki położonej w
Jedliczu przy ul. Sienkiewicza wraz z zabudowaniami.
26.06.2018 więcej
Wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Jedlicze przeznaczonych do użyczenia
Wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Jedlicze
przeznaczonych do użyczenia. Dotyczy działki o nr ewid. 1451/1
20.06.2018 więcej

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się