Lista artykułów

1234
Nazwa artykułu
Komunikat Podkarpackiego Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii
Komunikat Podkarpackiego Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii
05.11.2018 więcej
Zaproszenie do złożenia oferty na realizację zadania
Zaproszenie do złożenia oferty na realizację zadania pn.:
"Sporządzenie opinii czy urządzenia znajdujące się na
działce w miejscowości ....
19.10.2018 więcej
Odbiór, transport i utylizacja wyrobów zawierających azbest
Zapytanie ofertowe: Odbiór, transport i utylizacja wyrobów
zawierających azbest
08.10.2018 więcej
Informacja na wniosek z dnia 03.09.2018
w sprawie uprawy konopi przemysłowej na terenie gminy
17.09.2018 więcej
Ogłoszenie Burmistrza Gminy Jedlicze
Ogłoszenie Burmistrza Gminy Jedlicze o złożeniu oferty w
trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o
wolontariacie na realizację zadania publicznego pod nazwą
"Przyrodolecznictwo jako wspomaganie w leczeniu powikłań
cukrzycowych"
07.09.2018 więcej
Informacja o wynikach zapytania o cenę
Informacja o wynikach zapytania o cenę na zadanie pn.
"Usunięcie wierzby energetycznej z działki nr 2240/28
położonej w Jedliczu"
15.06.2018 więcej
Zaproszenie do złożenia propozycji cenowej
Burmistrz Gminy Jedlicze zaprasza do złożenia propozycji
cenowej na realizację zadania pn.: "Usunięcie wierzby
energetycznej z działki nr 2240/28 położonej w Jedliczu"
14.05.2018 więcej
Informacja o odwołaniu zapytania o cenę z dnia 8 maja 2018 r.
Informacja o odwołaniu zapytania o cenę z dnia 8 maja 2018 r.
14.05.2018 więcej
Zapytanie ofertowe
Zapytanie ofertowe na realizację zadania pn. "Wycinka wraz ze
zrywką drzew z działek leśnych stanowiących własność Gminy
Jedlicze"
19.01.2018 więcej
Zaproszenie do złożenia propozycji cenowej
Zaproszenie do złożenia propozycji cenowej na zadanie pn.: "
Świadczenie usług geodezyjnych"
09.01.2018 więcej
1234

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się