Lista artykułów

Nazwa artykułu
Informacja na temat zwrotu podatku akcyzowego w 2021 roku
Informacja na temat zwrotu podatku akcyzowego w 2021 roku
30.07.2021 więcej
Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Jaśle
Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Jaśle z
dnia 12 lipca 2021 roku w sprawie wydania decyzji Gminie Jedlicze
z dnia 12 lipca 2021 r. znak RZ.ZUZ.2.4210.147.2021.NC
20.07.2021 więcej
Decyzja PGW Wody Polskie Dyrektora RZGW w Rzeszowie
Decyzja Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Dyrektora
RZGW w Rzeszowie znak: RZ.RZT.70.160.2021.MK z dnia 24 maja 2021
r.
21.06.2021 więcej
Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Jaśle
Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Jaśle z
dnia 7 czerwca 2021 roku w sprawie udzielenia pozwolenia
wodnoprawnego.
11.06.2021 więcej
Informacja na temat zwrotu podatku akcyzowego w 2021 roku
Informacja na temat zwrotu podatku akcyzowego w 2021 roku
20.01.2021 więcej
Zapytanie ofertowe
Zapytanie ofertowe dotyczące zapewnienia miejsca dla zwierząt
gospodarskich
13.07.2020 więcej
Zawiadomienie Dyrektora Zarządu Zlewni w Krośnie z 14 lutego 2020r.
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego
19.02.2020 więcej
Informacja na temat zwrotu podatku akcyzowego w 2020 roku
Informacja na temat zwrotu podatku akcyzowego w 2020 roku
14.01.2020 więcej
Informacja Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie z 6.12.2019r.
Informacja o wszczęciu postępowania w sprawie udzielenia
pozwolenia wodnoprawnego
13.12.2019 więcej

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się