Lista artykułów

123
Nazwa artykułu
Zapytanie ofertowe
Zapytanie ofertowe na realizację zadania pn. "Wycinka wraz ze
zrywką drzew z działek leśnych stanowiących własność Gminy
Jedlicze"
19.01.2018 więcej
Zaproszenie do złożenia propozycji cenowej
Zaproszenie do złożenia propozycji cenowej na zadanie pn.: "
Świadczenie usług geodezyjnych"
09.01.2018 więcej
Zaproszenie z złożenia propozycji cenowej.
Zaproszenie do złożenia propozycji cenowej na zadania pn.:
"Sporządzanie operatów wyceny nieruchomości na potrzeby Gminy
Jedlicze"
08.01.2018 więcej
Punkt Nieodpłatnej Pomocy Prawnej
Informacja o zasadach udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej w
punktach zlokalizowanych na terenie Powiatu Krośnieńskiego
22.12.2017 więcej
Zawiadomienie o zamiarze zorganizowania zgromadzenia
Burmistrz Gminy Jedlicze zawiadamia, że w dniu 6.01.2018 r.
odbędzie się Zgromadzenie Publiczne tj. Orszak Trzech Króli
11.12.2017 więcej
Ogłoszenie o złożeniu oferty
Ogłoszenie o złożeniu oferty w trybie art. 19a ustawy o
działalności pożytku puvlicznego i o wolontariacie. Dotyczy
realizacji zadania pod nazwą "Ruch i zabawa w terenie jako
środek leczniczy - kinezyterapia".
04.10.2017 więcej
Zaproszenie do udziału w pracach Komisji Konkursowej
Burmistrz Gminy Jedlicze zaprasza organizacje pozarządowe lub
podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia
2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
do wskazania osób, które wezmą udział w pracach Komisji
Konkursowej, która zostanie powołana do zaopiniowania oferty
złożonej na realizację zadania publicznego pod nazwą "Ruch i
zabawa w terenie jako środek leczniczy - kinezyterapia".
27.09.2017 więcej
Ogłoszenie
Ogłoszenie o złożeniu oferty w trybie art. 19a ustawy o
działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na
realizację zadania publicznego pod nazwą: "Zorganizowanie
imprezy promującej walory turystyczne regionu pod hasłem "III
Turystyczna jesień w Gminie Jedlicze""
13.09.2017 więcej
Zaproszenie do udziału w pracach Komisji Konkursowej
Burmistrz Gminy Jedlicze zaprasza organizacje pozarządowe lub
podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia
2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
do wskazania osób, które wezmą udział w pracach Komisji
Konkursowej, która zostanie powołana do zaopiniowania oferty
złożonej na realizację zadania publicznego pod nazwą
"Zorganizowanie imprezy promującej walory turystyczne regionu
pod hasłem "III Turystyczna jesień w Gminie Jedlicze"".
08.09.2017 więcej
Zaproszenie
do wskazania osób, które wezmą udział w pracach Komisji
Konkursowej powołanej do zaopiniowania oferty: Wsparcie
realizacji Festiwalu w Żarnowcu - obsługa techniczna scen,
światła i dźwięku
09.08.2017 więcej
123