Lista artykułów

123
Nazwa artykułu
Zarządzenie Nr 36/2018 Burmistrza Gminy Jedlicze z dnia 19 lutego 2018
w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie
realizacji zadań publicznych w zakresie tworzenia warunków
sprzyjających rozwojowi sportu w Gminie Jedlicze
20.02.2018 więcej
Zarządzenie Nr 299/2017 Burmistrza Gminy Jedlicze z dnia 30.11.2017 r.
w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie
wykonania zadania publicznego w zakresie tworzenia warunków
sprzyjających rozwojowi sportu w Gminie Jedlicze: narciarstwo
biegowe
04.12.2017 więcej
Zarządzenie Nr 300/2017 Burmistrza Gminy Jedlicze z dnia 30.11.2017 r.
w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na powierzenie
wykonania zadania publicznego z zakresu działalności na rzecz
osób niepełnosprawnych wraz z udzieleniem dotacji na jego
realizację
01.12.2017 więcej
Zarządzenie Nr 108/2017 Burmistrza Gminy Jedlicze
Zarządzenie Nr 108/2017 Burmistrza Gminy Jedlicze w sprawie
ogłoszenia otwartego konkursu ofert na powierzenie wykonania
zadania publicznego z zakresu turystyki i krajoznawstwa,
działalności na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku
dzieci i młodzieży oraz przeciwdziałania uzależnieniom i
patologiom społecznym wraz z udzieleniem dotacji na jego
realizację.
22.05.2017 więcej
Zarządzenie Nr 64/2017 Burmistrza Gminy Jedlicze
w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie
realizacji zadań publicznych w zakresie tworzenia warunków
sprzyjających rozwojowi sportu w Gminie Jedlicze
29.03.2017 więcej
Zarządzenie Nr 13/2017 Burmistrza Gminy Jedlicze
Zarządzenie Nr 13/2017 Burmistrza Gminy Jedlicze w sprawie
ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie wykonania zadań
publicznych w zakresie tworzenia warunków sprzyjających
rozwojowi sportu w Gminie Jedlicze
27.01.2017 więcej
Zarządzenie nr 276/2016 Burmistrza Gminy Jedlicze
Zarządzenie Nr 276/2016 Burmistrza Gminy Jedlicze w sprawie
ogłoszenia otwartego konkursu ofert na powierzenie wykonania
zadania publicznego z zakresu działalności na rzecz osób
niepełnosprawnych wraz z udzieleniem dotacji na jego
realizację.
18.11.2016 więcej
Zarządzenie nr 275/2016 Burmistrza Gminy Jedlicze
Zarządzenie nr 275/2016 Burmistrza Gminy Jedlicze w sprawie
ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie wykonania
zadania publicznego w zakresie tworzenia warunków sprzyjających
rozwojowi sportu
17.11.2016 więcej
Oferta realizacji zadania publicznego
Oferta realizacji zadania publicznego: ochrona i promocja zdrowia
"Funkcjonowanie diabetyka poza miejscem zamieszkania"
13.09.2016 więcej
Oferta realizacji zadania publicznego
Oferta realizacji zadania publicznego: kultura, sztuka, ochrona
dóbr kultury i dziedzictwa narodowego "Opera Śląska WESOŁA
WDÓWKA - Festiwal w Żarnowcu"
26.07.2016 więcej
123