Lista artykułów

1234
Nazwa artykułu
Ogłoszenie o złożeniu oferty - Jedlicka Siódemka - biegi dziecięce
Ogłoszenie o złożeniu oferty w trybie art. 19a ustawy o
działalności pożytku publicznego i o wolontariacie zadanie -
"Jedlicka Siódemka - biegi dziecięce - 09.06.2018"
11.05.2018 więcej
Zarządzenie Nr 88/2018 Burmistrza Gminy Jedlicze z dnia 25.04.2018 r.
Zarządzenie Nr 88/2018 Burmistrza Gminy Jedlicze z dn. 25
kwietnia 2018 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert
na powierzenie wykonania zadania publicznego z zakresu turystyki
i krajoznastwa
30.04.2018 więcej
Ogłoszenie o złożeniu oferty
Ogłoszenie o złożeniu oferty w trybie art. 19a, ustawy o
działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
20.04.2018 więcej
Zarządzenie Nr 36/2018 Burmistrza Gminy Jedlicze z dnia 19 lutego 2018
w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie
realizacji zadań publicznych w zakresie tworzenia warunków
sprzyjających rozwojowi sportu w Gminie Jedlicze
20.02.2018 więcej
Zarządzenie Nr 299/2017 Burmistrza Gminy Jedlicze z dnia 30.11.2017 r.
w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie
wykonania zadania publicznego w zakresie tworzenia warunków
sprzyjających rozwojowi sportu w Gminie Jedlicze: narciarstwo
biegowe
04.12.2017 więcej
Zarządzenie Nr 300/2017 Burmistrza Gminy Jedlicze z dnia 30.11.2017 r.
w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na powierzenie
wykonania zadania publicznego z zakresu działalności na rzecz
osób niepełnosprawnych wraz z udzieleniem dotacji na jego
realizację
01.12.2017 więcej
Zarządzenie Nr 108/2017 Burmistrza Gminy Jedlicze
Zarządzenie Nr 108/2017 Burmistrza Gminy Jedlicze w sprawie
ogłoszenia otwartego konkursu ofert na powierzenie wykonania
zadania publicznego z zakresu turystyki i krajoznawstwa,
działalności na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku
dzieci i młodzieży oraz przeciwdziałania uzależnieniom i
patologiom społecznym wraz z udzieleniem dotacji na jego
realizację.
22.05.2017 więcej
Zarządzenie Nr 64/2017 Burmistrza Gminy Jedlicze
w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie
realizacji zadań publicznych w zakresie tworzenia warunków
sprzyjających rozwojowi sportu w Gminie Jedlicze
29.03.2017 więcej
Zarządzenie Nr 13/2017 Burmistrza Gminy Jedlicze
Zarządzenie Nr 13/2017 Burmistrza Gminy Jedlicze w sprawie
ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie wykonania zadań
publicznych w zakresie tworzenia warunków sprzyjających
rozwojowi sportu w Gminie Jedlicze
27.01.2017 więcej
Zarządzenie nr 276/2016 Burmistrza Gminy Jedlicze
Zarządzenie Nr 276/2016 Burmistrza Gminy Jedlicze w sprawie
ogłoszenia otwartego konkursu ofert na powierzenie wykonania
zadania publicznego z zakresu działalności na rzecz osób
niepełnosprawnych wraz z udzieleniem dotacji na jego
realizację.
18.11.2016 więcej
1234

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się