Lista artykułów

12345
Nazwa artykułu
Zarządzenie Nr 302/2018 Burmistrza Gminy Jedlicze z dnia 28.12.2018 r.
w sprawie powołania Komisji Konkursowej do
zaopiniowania złożonej oferty na realizację zadania
publicznego pod nazwą: Opieka i transport uczniów
niepełnosprawnych ..."
31.12.2018 więcej
Zarządzenie Nr 301/2018 Burmistrza Gminy Jedlicze z dnia 27.12.2018 r.
w sprawie powołania Komisji Konkursowej do zaopiniowania
złożonej oferty na realizację zadania publicznego w zakresie
tworzenia warunków sprzyjających rozwojowi sportu z dziedziny
narciarstwo biegowe
27.12.2018 więcej
Zaproszenie do wskazania osób do komisji konkursowej
Zapraszamy organizacje pozarządowe do wzięcia udziału w
pracach komisji konkursowej do zadania pn.: Opieka i transport
uczniów niepełnosprawnych z terenu Gminy Jedlicze do Ośrodka w
Krośnie w 2019r.
27.12.2018 więcej
Zarządzenie Nr 282/2018 Burmistrza Gminy Jedlicze z dnia 6.12.2018 r.
w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na powierzenie
wykonania zadania publicznego z zakresu działalności na rzecz
osób niepełnosprawnych wraz z udzieleniem dotacji na jego
realizację
06.12.2018 więcej
Zarządzenie Nr 283/2018 Burmistrza Gminy Jedlicze
Zarządzenie Nr 283/2018 Burmistrza Gminy Jedlicze z dnia 6
grudnia 2018 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na
wsparcie wykonania zadania publicznego w zakresie tworzenia
warunków sprzyjających rozwojowi sportu w Gminie Jedlicze
06.12.2018 więcej
Ogłoszenie o złożeniu oferty na realizację zadania publicznego - "Piknik Rodzinny - Rośniemy zdrowo"
Ogłoszenie o złożeniu oferty na realizację zadania
publicznego - "Piknik Rodzinny - Rośniemy zdrowo"
28.08.2018 więcej
Ogłoszenie o złożeniu oferty na realizację zadania: Festiwal Żarnowiec
Ogłoszenie o złożeniu oferty na realizację zadania pod nazwą
"Festiwal Żarnowiec 2018 - wsparcie techniczne wydarzenia"
26.07.2018 więcej
Zaproszenie do wskazania osób do komisji konkursowej
Zapraszamy organizacje pozarządowe do wzięcia udziału w
pracach komisji konkursowej do zadania pn.: Bieg Szlakiem Marii
Konopnickiej
02.07.2018 więcej
Ogłoszenie o złożeniu oferty
Ogłoszenie o złożeniu oferty w trybie art. 19a ustawy o
działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na
realizację zadania publicznego pod nazwą "Bieg Szlakiem Marii
Konopnickiej"
29.06.2018 więcej
Zaproszenie
Zapraszamy organizacje pozarządowe do wzięcia udziału w
pracach komisji konkursowej do zadania pn.: Organizacja kolonii
profilaktyczno-wypoczynkowej dla dzieci i młodzieży
zagrożonych dysfunkcją
29.05.2018 więcej
12345

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się