Lista artykułów

12345
Nazwa artykułu
Ogłoszenie o złożeniu oferty
Ogłoszenie o złożeniu oferty w trybie art. 19a ustawy o
działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na zadanie
pn.: "W hołdzie żołnierzom Wielkiej Bitwy 1920-2020"
09.06.2020 więcej
Ogłoszenie o złożeniu oferty
Ogłoszenie o złożeniu oferty w trybie art. 19a ustawy o
działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na zadanie
pn.: "Wsparcie organizacji spektaklu słowno-muzycznego AVE MARIA
..."
09.08.2019 więcej
Ogłoszenie o złożeniu oferty
Ogłoszenie o złożeniu oferty w trybie art. 19a ustawy o
działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na zadanie
pn.: "Wsparcie techniczne XV Jubileuszowego Festiwalu Żarnowiec
2019"
09.08.2019 więcej
Ogłoszenie o złożeniu oferty
w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i
o wolontariacie o nazwie "Ruch czy dieta co jest ważniejsze w
walce o zdrowie"
24.07.2019 więcej
Zarządzenie Nr 102/2019 Burmistrza Gminy Jedlicze z dnia 17.04.2019 r.
w sprawie ogłoszenie otwartego konkursu ofert na powierzenie
zadania publicznego z zakresu turystyki i krajoznawstwa,
działalności na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku
dzieci i młodzieży
18.04.2019 więcej
Zarządzenie Nr 38/2019 Burmistrza Gminy Jedlicze
w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie
realizacji zadań publicznych w zakresie tworzenia warunków
sprzyjających rozwojowi sportu w Gminie Jedlicze
19.02.2019 więcej
Ogłoszenie o złożeniu oferty
Ogłoszenie o złożeniu oferty w trybie art. 19a ustawy o
działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
12.02.2019 więcej
Zarządzenie Nr 302/2018 Burmistrza Gminy Jedlicze z dnia 28.12.2018 r.
w sprawie powołania Komisji Konkursowej do
zaopiniowania złożonej oferty na realizację zadania
publicznego pod nazwą: Opieka i transport uczniów
niepełnosprawnych ..."
31.12.2018 więcej
Zarządzenie Nr 301/2018 Burmistrza Gminy Jedlicze z dnia 27.12.2018 r.
w sprawie powołania Komisji Konkursowej do zaopiniowania
złożonej oferty na realizację zadania publicznego w zakresie
tworzenia warunków sprzyjających rozwojowi sportu z dziedziny
narciarstwo biegowe
27.12.2018 więcej
Zaproszenie do wskazania osób do komisji konkursowej
Zapraszamy organizacje pozarządowe do wzięcia udziału w
pracach komisji konkursowej do zadania pn.: Opieka i transport
uczniów niepełnosprawnych z terenu Gminy Jedlicze do Ośrodka w
Krośnie w 2019r.
27.12.2018 więcej
12345

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się