Lista artykułów

1234
Nazwa artykułu
Ogłoszenie o złożeniu oferty na realizację zadania publicznego - "Piknik Rodzinny - Rośniemy zdrowo"
Ogłoszenie o złożeniu oferty na realizację zadania
publicznego - "Piknik Rodzinny - Rośniemy zdrowo"
28.08.2018 więcej
Ogłoszenie o złożeniu oferty na realizację zadania: Festiwal Żarnowiec
Ogłoszenie o złożeniu oferty na realizację zadania pod nazwą
"Festiwal Żarnowiec 2018 - wsparcie techniczne wydarzenia"
26.07.2018 więcej
Zaproszenie do wskazania osób do komisji konkursowej
Zapraszamy organizacje pozarządowe do wzięcia udziału w
pracach komisji konkursowej do zadania pn.: Bieg Szlakiem Marii
Konopnickiej
02.07.2018 więcej
Ogłoszenie o złożeniu oferty
Ogłoszenie o złożeniu oferty w trybie art. 19a ustawy o
działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na
realizację zadania publicznego pod nazwą "Bieg Szlakiem Marii
Konopnickiej"
29.06.2018 więcej
Zaproszenie
Zapraszamy organizacje pozarządowe do wzięcia udziału w
pracach komisji konkursowej do zadania pn.: Organizacja kolonii
profilaktyczno-wypoczynkowej dla dzieci i młodzieży
zagrożonych dysfunkcją
29.05.2018 więcej
Ogłoszenie o złożeniu oferty - Jedlicka Siódemka - biegi dziecięce
Ogłoszenie o złożeniu oferty w trybie art. 19a ustawy o
działalności pożytku publicznego i o wolontariacie zadanie -
"Jedlicka Siódemka - biegi dziecięce - 09.06.2018"
11.05.2018 więcej
Zarządzenie Nr 88/2018 Burmistrza Gminy Jedlicze z dnia 25.04.2018 r.
Zarządzenie Nr 88/2018 Burmistrza Gminy Jedlicze z dn. 25
kwietnia 2018 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert
na powierzenie wykonania zadania publicznego z zakresu turystyki
i krajoznastwa
30.04.2018 więcej
Ogłoszenie o złożeniu oferty
Ogłoszenie o złożeniu oferty w trybie art. 19a, ustawy o
działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
20.04.2018 więcej
Zarządzenie Nr 36/2018 Burmistrza Gminy Jedlicze z dnia 19 lutego 2018
w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie
realizacji zadań publicznych w zakresie tworzenia warunków
sprzyjających rozwojowi sportu w Gminie Jedlicze
20.02.2018 więcej
Zarządzenie Nr 299/2017 Burmistrza Gminy Jedlicze z dnia 30.11.2017 r.
w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie
wykonania zadania publicznego w zakresie tworzenia warunków
sprzyjających rozwojowi sportu w Gminie Jedlicze: narciarstwo
biegowe
04.12.2017 więcej
1234

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się