Lista artykułów

12
Nazwa artykułu
Obwieszczenie Prezydenta Miasta Krosna
Obwieszczenie Prezydenta Miasta Krosna
14.03.2019 więcej
Wykaz decyzji o warunkach zabudowy oraz o ustaleniu lokalizacji ...
Wykaz decyzji o warunkach zabudowy oraz o ustaleniu lokalizacji
inwestycji celu publicznego.
13.12.2018 więcej
Obwieszczenie
Obwieszczenie Prezydenta Miasta Krosna o wydaniu postanowienia z
dnia 09.11.2018 r. znak: PB.6740.2.179.2017.D
21.11.2018 więcej
Obwieszczenie Prezydenta Miasta Krosna
Obwieszczenie Prezydenta Miasta Krosna dotyczące zawiadomienia o
wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania
decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla
zadania: "Budowa zachodniej obwodnicy miasta Krosna pomiędzy
ulicami Bema a Zręcińską - etap I odcinek pomiędzy ul.
Wyspiańskiego i Zręcińską"
02.11.2018 więcej
Obwieszczenie Burmistrza Gminy Jedlicze
Obwieszczenie Burmistrza Gminy Jedlicze w sprawie wydania decyzji
o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego. Znak pisma:
GP.6733.32.2018.BGo
31.10.2018 więcej
Obwieszczenie Burmistrza Gminy Jedlicze
w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu
publicznego "budowa odcinka sieci kanalizacji sanitarnej
grawitacyjne .. w Chlebnej"
12.10.2018 więcej
Obwieszczenie Burmistrza Gminy Jedlicze
Obwieszczenie Burmistrza Gminy Jedlicze z dnia 2 października
2018 r.
03.10.2018 więcej
Obwieszczenie Burmistrza Gminy Jedlicze
Obwieszczenie Burmistrza Gminy Jedlicze dotyczące przekazania
projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu
publicznego do Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w
Przemyślu, Starostwa Powiatowego w Krośnie, PGW Wody Polskie
oraz Powiatowego Zarządu Dróg w Krośnie.
19.09.2018 więcej
Obwieszczenie Burmistrza Gminy Jedlicze
Obwieszczenie Burmistrza Gminy Jedlicze dotyczące możliwości
zapoznania się z aktami sprawy dla projektowanej inwestycji.
13.09.2018 więcej
Obwieszczenie Burmistrza Gminy Jedlicze
Informacja o decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu
publicznego dla planowanej inwestycji pod nazwą "Budowa odcinka
sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej ... Poręby,
Żarnowiec"
13.08.2018 więcej
12

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się