Lista artykułów

Nazwa artykułu
Obwieszczenie Burmistrza Gminy Jedlicze z 5 lipca 2021 r.
Obwieszczenie o przystąpieniu do przeprowadzenia oceny
oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko w postępowaniu
administracyjnym w sprawie wydania decyzji o środowiskowych
uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: "Zmiana sposobu
użytkowania istniejących budynków gospodarskich w
Gospodarstwie Rolnym "Szubryt" Moderówka 19 polegająca na
zwiększeniu obsady hodowli tuczników do 238 DJP".
05.07.2021 więcej
Obwieszczenie Burmistrza Gminy Jedlicze z 30 lipca 2021 r.
Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
dla realizacji planowanego przedsięwzięcia pn.: "Budowa
Solarnej Suszarni Osadów Ściekowych" na terenie ORLEN Południe
SA.
30.07.2021 więcej
Obwieszczenie Burmistrza Gminy Jedlicze z dnia 14 lipca 2020
Obwieszczenie Burmistrza Gminy Jedlicze z dnia 14 lipca 2020
14.07.2020 więcej
Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie z 04.03.2020r
Obwieszczenie dot. przedsięwzięcia pn.: "Budowa łącznicy
kolejowej Jedlicze - Szebnie"
09.03.2020 więcej
Obwieszczenie Burmistrza Gminy Jedlicze z 11 lutego 2020r.
Obwieszczenie dot. postępowania w sprawie wydania decyzji o
środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.:
"Budowa kompleksu instalacji bioetanolu drugiej generacji (B2G) w
ORLEN Południe S.A. Zakład Jedlicze"
11.02.2020 więcej
Obwieszczenie Burmistrza Gminy Jedlicze z 28 stycznia 2020r.
Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
dla planowanego przedsięwzięcia pn.: "Dostosowanie punktów
nalewczych ropy naftowej do obowiązujących przepisów - nalewak
ropy naftowej KRNiGZ Jaszczew"
28.01.2020 więcej

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się