Lista artykułów

Nazwa artykułu
Obwieszczenie
Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w
Rzeszowie dotyczące przedsięwzięcia pn.: "Budowa instalacji
zatłaczania wód złożonych na OZR Potok 19 - KRNiGZ
Turaszówka".
05.03.2018 więcej
Obwieszczenie Burmistrza Gminy Jedlicze
Obwieszczenie Burmistrza Gminy Jedlicze w sprawie "Programu
ochrony środowiska dla Gminy Jedlicze na alta 2017-2020"
02.03.2018 więcej
Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie
Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w
Rzeszowie
01.03.2018 więcej
Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie
Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w
Rzeszowie
15.02.2018 więcej
Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie
Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w
Rzeszowie
09.02.2018 więcej
Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie
Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w
Rzeszowie
16.01.2018 więcej
Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie
Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w
Rzeszowie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych
uwarunkowaniach realizacji projektu
02.01.2018 więcej
Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie
Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w
Rzeszowie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych
uwarunkowaniach realizacji projektu
02.01.2018 więcej
Obwieszczenie
Obwieszczenie Ministra Środowiska dotyczące decyzji w sprawie
zmiany koncesji nr 55/92 na wydobywanie ropy naftowej i gazu
ziemnego ze złoża "Jaszczew" położonego na terenie gminy
Tarnowiec oraz na terenie miasta i gminy Jedlicze w województwie
podkarpackim
20.12.2017 więcej
Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie
Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w
Rzeszowie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych
uwarubkowaniach dla przedwsięzięcia polegającego na budowie
kanalizacji sanitarnej w miejscowości Długie oraz częściuowo
na terenie miejscowości Poręby i Żarnowiec
15.12.2017 więcej