Lista artykułów

Nazwa artykułu
Obwieszczenie Burmistrza Gminy Jedlicze
Obwieszczenie Burmistrza Gminy Jedlicze
24.05.2019 więcej
Obwieszczenie w sprawie odmowy wznowienia postępowania
Burmistrz Gminy Jedlicze zawiadamia o wydaniu postanowienia znak
RGK.6220.6.2016.DW z dnia 22 maja 2019r. w sprawie odmowy
wznowienia postępowania znak RGK.6220.6.2016.MT
22.05.2019 więcej
Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Jaśle
Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Jaśle
13.05.2019 więcej
Obwieszczenie Burmistrza Gminy Jedlicze
Obwieszczenie Burmistrza Gminy Jedlicze
13.05.2019 więcej
Obwieszczenie Burmistrza Gminy Jedlicze
Obwieszczenie Burmistrza Gminy Jedlicze
13.05.2019 więcej
Obwieszczenie Burmistrza Gminy Jedlicze z dnia 30 kwietnia 2019r.
Obwieszczenie Burmistrza Gminy Jedlicze z dnia 30 kwietnia 2019r.
30.04.2019 więcej
Obwieszczenie Burmistrza Gminy Jedlicze
Obwieszczenie Burmistrza Gminy Jedlicze
24.04.2019 więcej
Obwieszczenie Burmistrza Gminy Jedlicze z dnia 23 kwietnia 2019 roku
Obwieszczenie Burmistrza Gminy Jedlicze z dnia 23 kwietnia 2019
roku
23.04.2019 więcej
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w
sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego
11.04.2019 więcej
Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni
Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni
27.03.2019 więcej

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się