Lista artykułów

Nazwa artykułu
Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie
w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
realizacji przedsięwzięcia pn.: "Budowa łącznicy kolejowej
Jedlicze-Szebnie"
25.05.2018 więcej
Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrny Środowiska w Rzeszowie
Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w
Rzeszowie
23.05.2018 więcej
Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrny Środowiska w Rzeszowie
Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrny Środowiska w
Rzeszowie
23.05.2018 więcej
Obwieszczenie o zawiadomieniu stron postępowania -Budowa instalacji...
Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w
Rzeszowie o zawiadomieniu stron postępowania dotyczącego -
"Budowa instalacji zatłaczania wód złożonych na OZR Potok 19
- KRNiGZ Turaszówka
04.05.2018 więcej
Obwieszczenie - Budowa instalacji zatłaczania wód złożonych na OZR
Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w
Rzeszowie o podaniu do publicznej wiadomości decyzji - "Budowa
instalacji zatłaczania wód złożonych na OZR Potok 19 - KRNiGZ
Turaszówka
04.05.2018 więcej
Obwieszczenie
Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska i
Rzeszowie
25.04.2018 więcej
Obwieszczenie
Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w
Rzeszowie dotyczące przedsięwzięcia pn.: "Budowa kanalizacji
sanitarnej w miejscowości Długie"
23.04.2018 więcej
Komunikat Marszałka Województwa Podkarpackiego
Komunikat Marszałka Województwa Podkarpackiego dotyczący
rejestru podmiotów wprowadzających produkty, produkty w
opakowaniach i gospodarujących odpadami
17.04.2018 więcej
Obwieszczczenie
Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w
Rzeszowie dotyczące przedsięwzięcia pn.: "Budowa kanalizacji
sanitarnej w miejscowości Długie"
17.04.2018 więcej
Obwieszczenie w sprawie wydania decyzji
Obwieszczenie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych
uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia Budowa drogi gminnej
publicznej łączącej m. Jedlicze miejscowość Brzezówka.
16.04.2018 więcej

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się