2014-11-13

Gminny Ośrodek Kultury w Jedliczu

Adres
ul. Tokarskich 22
38-460 Jedlicze
 
Telefon 13 43 520 81
 
E-mail gok@jedlicze.pl
 
 
Zastępca dyrektora: Jerzyk Zygmunt
 
 
GOK w Jedliczu prowadzi stałe formy działalności: 
 • tkactwo 
 • plastyka 
 • zajęcia taneczne dla dzieci i młodzieży 
 
Szkoła Ludowa w Żarnowcu działająca przy Gminnym Ośrodku Kultury oferuje: 
 
 • XIX – wieczną salę lekcyjną 
 • wystawę eksponatów
 • przewodnika 
 • udział w stylizowanej na XIX- wieczną lekcję 

 

GOK organizuje: 
 
1. Imprezy okolicznościowe: 
 • koncert karnawałowy 
 • obchody rocznicowe (3 Maja, 11 Listopada) 
 • Dni Jedlicza 
 • Dzień Taty i Mamy 
 • Biesiada Dożynkowa 
 • Plenerowy Dzień Dziecka 
 • Pożegnanie wakacji 
 • Koncert Andrzejkowy 
 • zabawa karnawałowa dla dzieci 
 • kiermasze świąteczne 
 
2. Imprezy środowiskowe: 
 • współpraca z Kołami Gospodyń Wiejskich (Biesiada Dożynkowa, kiermasze ) 
 • współpraca z Ochotniczymi Strażami Pożarnymi (konkursy plastyczne, imprezy z okazji rocznic OSP ) 
 • współpraca z radami sołeckimi( Dzień Seniora, dożynki, Dzień Kobiet) 
 • współpraca z organizacjami społecznymi: Związkiem Emerytów i Rencistów, Związkiem Kombatantów RP i Byłych Więźniów politycznych, Klubem Seniora, Stowarzyszeniem Diabetyków, Polskim Stronnictwem Ludowym 
 
3. Imprezy edukacyjne: 
 • spotkania z twórczością - promocje 
 • wystawy tematyczne 
 • koncerty edukacyjne 
 • spektakle teatralne 
 
4. Imprezy rozrywkowe: 
 • koncerty różnych gatunków muzyki 
 
5. Konkursy: 
 • recytatorskie 
 • wiedzy pożarniczej 
 • literackie 
 • plastyczne 
 • gigantyczna palma wielkanocna 
 • piosenki ludowej, przedszkolnej, kolęd i pastorałek 
 • teatralne 
 
6. Przeglądy: 
 • udział zespołów tanecznych działających przy GOK w Przeglądach Zespołów Tanecznych 
 • udział kapeli ludowej ,,Kamfinioki” w przeglądach 

Załączniki

  gok statutuchwała.pdf 226,39 KB (pdf) szczegóły pobierz

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się