Lista artykułów

Nazwa artykułu
Oświadczenie majątkowe za 2019 rok Tomasza Fortuny
Oświadczenie majątkowe Tomasza Fortuny - Dyrektora Zespołu
Szkolno - Przedszkolnego w Jaszczwi
30.06.2020 więcej
Oświadczenie majątkowe za 2019 rok Agaty Kazalskiej
Oświadczenie majątkowe za 2019 rok Agaty Kazalskiej - dyrektora
Szkoły Podstawowej im. Edmunda Łozińskiego w Potoku
30.06.2020 więcej
Oświadczenie majątkowe za 2019 rok Renaty Niepokój
Oświadczenie majątkowe za 2019 rok Renaty Niepokój - dyrektora
Szkoły Podstawowej w Moderówce
30.06.2020 więcej
Oświadczenie majątkowe za 2019 rok Tomasza Gajdy
Oświadczenie majątkowe za 2019 rok Tomasza Gajdy - dyrektora
Szkoły Podstawowej im. Władysława Broniewskiego w Piotrówce
30.06.2020 więcej
Oświadczenie majątkowe za 2019 rok Andrzeja Gałowicza
Oświadczenie majątkowe za 2019 rok Andrzeja Gałowicza -
dyrektora Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Żarnowcu
30.06.2020 więcej
Oświadczenie majątkowe za 2019 rok Elżbiety Leszczyńskiej
Oświadczenie majątkowe za 2019 rok Elżbiety Leszczyńskiej -
dyrektora Szkoły Podstawowej w Długiem
30.06.2020 więcej
Oświadczenie majątkowe za 2019 rok Renaty Kosiek
Oświadczenie majątkowe za 2019 rok Renaty Kosiek - dyrektora
Szkoły Podstawowej w Dobieszynie
30.06.2020 więcej
Oświadczenie majątkowe za 2019 rok Marioli Twaróg
Oświadczenie majątkowe za 2019 rok Marioli Twaróg - dyrektora
Samorządowego Przedszkola w Jedliczu
30.06.2020 więcej
Oświadczenie majątkowe za 2019 rok Wojciecha Florczaka
Oświadczenie majątkowe za 2019 rok Wojciecha Florczaka -
dyrektora Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Jedliczu
30.06.2020 więcej
Oświadczenie majątkowe za 2019 rok Katarzyny Juchy
Oświadczenie majątkowe za 2019 rok Katarzyny Juchy - dyrektora
Samorządowego Żłobka w Jedliczu
29.06.2020 więcej

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się