Lista artykułów

Nazwa artykułu
Korekta oświadczenia majątkowego - Dyrektor SP w Jedliczu
Korekta oświadczenia majątkowego - Pani Jolanty Smarzowskiej -
Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Wincentego Manierskiego w
Jedliczu za okres od 01.01.2017 r. do 31.08.2017 r.
25.01.2018 więcej
Oświadczenie majątkowe dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury w Jedliczu Macieja Łukaszewicza - korekta
Oświadczenie majątkowe dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury w
Jedliczu Macieja Łukaszewicza z powodu ustania stosunku pracy -
korekta
22.01.2018 więcej
Oświadczenie majątkowe dyrektora Szkoły Podstawowej w Jedlicze
Oświadczenie majątkowe dyrektora Szkoły Podstawowej im.
Wincentego Manierskiego w Jedliczu - Pani Jolanty Smarzowskiej
21.12.2017 więcej
Oświadczenie majątkowe dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury w Jedliczu Macieja Łukaszewicza
Oświadczenie majątkowe dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury w
Jedliczu Macieja Łukaszewicza z powodu ustania stosunku pracy
28.11.2017 więcej
Oświadczenie majątkowe dyrektora SPGZOZ Jedlicze Teresy Jurczak
Oświadczenie majątkowe dyrektora SPGZOZ Jedlicze Teresy Jurczak
z powodu ustania stosunku pracy
10.11.2017 więcej
Oświadczenie majątkowe dyrektora Zespołu Szkół Publicznych w Jedliczu Pani Bożeny Baran za 2017 rok
Oświadczenie majątkowe dyrektora Zespołu Szkół Publicznych w
Jedliczu Pani Bożeny Baran za 2017 rok
27.10.2017 więcej
Oświadczenie majątkowe dyrektora Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Potoku Andrzeja Dziugana za 2016 rok
Oświadczenie majątkowe dyrektora Szkoły Podstawowej i
Gimnazjum w Potoku Andrzeja Dziugana za 2016 rok
13.07.2017 więcej
Oświadczenie majątkowe dyrektora Szkoły Podstawowej w Długiem Elżbiety Leszczyńskiej za 2016 rok
Oświadczenie majątkowe dyrektora Szkoły Podstawowej w Długiem
Elżbiety Leszczyńskiej za 2016 rok
13.07.2017 więcej
Oświadczenie majątkowe dyrektora Szkoły Podstawowej w Dobieszynie Renaty Kosiek za 2016 rok
Oświadczenie majątkowe dyrektora Szkoły Podstawowej w
Dobieszynie Renaty Kosiek za 2016 rok
13.07.2017 więcej
Oświadczenie majątkowe dyrektora Zespołu Szkół Publicznych w Jedliczu Bożeny Baran za 2016 rok
Oświadczenie majątkowe dyrektora Zespołu Szkół Publicznych
w Jedliczu Bożeny Baran za 2016 rok
13.07.2017 więcej