Lista artykułów

Nazwa artykułu
Oswiadczenie majątkowe Dyrektora Szkoły Podstawowej w Piotrówce
Oświadczenie majątkowe Dyrektora Szkoły Podstawowej w
Piotrówce
28.06.2019 więcej
Oswiadczenie majątkowe Dyrektora Zespołu Szkolno- Przedszkolnego w Jaszczwi
Oświadczenie majątkowe Dyrektora Zespołu
Szkolno-Przedszkolnego w Jaszczwi
28.06.2019 więcej
Oświadczenie majątkowe Kierownika GOPS w Jedliczu
Oświadczenie majątkowe Kierownika GOPS w Jedliczu Ireny Wilusz
za 2018 rok
27.06.2019 więcej
Oświadczenie majątkowe Prezesa Zarządu JPGKiM w Jedliczu
Oświadczenie majątkowe Prezesa Zarządu JPGKiM w Jedliczu
Huberta Wojtynkiewicza za 2018 rok
27.06.2019 więcej
Oświadczenie majątkowe Dyrektora Zespołu Ekonomiczno Administracyjnego Szkół i Przedszkoli w Jedliczu
Oświadczenie majątkowe Dyrektora Zespołu Ekonomiczno
Administracyjnego Szkół i Przedszkoli w Jedliczu Marka
Świdraka za 2018 rok
27.06.2019 więcej
Oświadczenie majątkowe Dyrektora Gminnej Biblioteki Publicznej w Jedliczu
Oświadczenie majątkowe Dyrektora Gminnej Biblioteki Publicznej
w Jedliczu Elżbiety Kochańskiej za 2018 rok
27.06.2019 więcej
Oświadczenie majątkowe Zastępcy Dyrektora SPG ZOZ w Jedliczu
Oświadczenie majątkowe Zastępcy Dyrektora SPG ZOZ w Jedliczu
Artura Stachowicza za 2018 rok
27.06.2019 więcej
Oświadczenie majątkowe Zastępcy Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury w Jedliczu
Oświadczenie majątkowe Zastępcy Dyrektora Gminnego Ośrodka
Kultury w Jedliczu Zygmunta Jerzyka za 2018 rok
27.06.2019 więcej
Korekta oświadczenia majątkowego Dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Żarnowcu
Korekta oświadczenia majątkowego Dyrektora Zespołu
Szkolno-Przedszkolnego w Żarnowcu Andrzeja Gałowicza za 2018 r.
12.06.2019 więcej
Oświadczenie majątkowe Dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Żarnowcu
Oświadczenie majątkowe Dyrektora Zespołu
Szkolno-Przedszkolnego w Żarnowcu Andrzeja Gałowicza za 2018 r.
12.06.2019 więcej

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się