Lista artykułów

Nazwa artykułu
Korekta oświadczenia majątkowego Pana Andrzeja Gałowicza
Korekta oświadczenia majątkowego Pana Andrzeja Gałowicza -
dyrektora Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Żarnowcu
27.11.2018 więcej
Oświadczenie majątkowe dyrektora Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Żarnowcu Andrzeja Gałowicza
Oświadczenie majątkowe dyrektora Zespołu Szkolno -
Przedszkolnego w Żarnowcu Andrzeja Gałowicza w związku z
powierzeniem stanowiska dyrektora z dniem 1 września 2018 r.
02.11.2018 więcej
Oświadczenie majątkowe dyrektora Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Żarnowcu Jacka Janochy
Oświadczenie majątkowe dyrektora Zespołu Szkolno -
Przedszkolnego w Żarnowcu Jacka Janochy w związku z upływem
okresu powierzenia stanowiska dyrektora z dniem 31 sierpnia 2018
r.
02.11.2018 więcej
Oświadczenie majątkowe Zastępcy Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury w Jedliczu
Oświadczenie majątkowe Zastępcy Dyrektora Gminnego Ośrodka
Kultury w Jedliczu Zygmunta Jerzyka za 2017 rok
19.07.2018 więcej
Oświadczenie majątkowe Dyrektora Samorządowego Żłobka w Jedliczu Katarzyny Juchy za 2018 r.
Oświadczenie majątkowe Dyrektora Samorządowego Żłobka w
Jedliczu Katarzyny Juchy za 2018 r.
09.07.2018 więcej
Oświadczenie majątkowe Dyrektora Samorządowego Przedszkola w Jedliczu Marioli Twaróg za 2017 r.
Oświadczenie majątkowe Dyrektora Samorządowego Przedszkola w
Jedliczu Marioli Twaróg za 2017 r.
09.07.2018 więcej
Oświadczenie majątkowe Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Wincentego Manierskiego w Jedliczu Jolanty Smarzowskiej za 2017 r.
Oświadczenie majątkowe Dyrektora Szkoły Podstawowej im.
Wincentego Manierskiego w Jedliczu Jolanty Smarzowskiej za 2017
r.
09.07.2018 więcej
Oświadczenie majątkowe Dyrektora Szkoły Podstawowej w Potoku Andrzeja Dziugana za 2017 r.
Oświadczenie majątkowe Dyrektora Szkoły Podstawowej w Potoku
Andrzeja Dziugana za 2017 r.
09.07.2018 więcej
Oświadczenie majątkowe Dyrektora Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Żarnowcu Jacka Janochy za 2017 r.
Oświadczenie majątkowe Dyrektora Zespołu Szkolno -
Przedszkolnego w Żarnowcu Jacka Janochy za 2017 r.
09.07.2018 więcej
Oświadczenie majątkowe Dyrektora Szkoły Podstawowej w Moderówce Renaty Niepokój za 2017 r.
Oświadczenie majątkowe Dyrektora Szkoły Podstawowej w
Moderówce Renaty Niepokój za 2017 r.
09.07.2018 więcej

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się