Lista artykułów

Nazwa artykułu
Oświadczenie majątkowe Dyrektora GOK w Jedliczu Zygmunta Jerzyk
Oświadczenie majątkowe Dyrektora GOK w Jedliczu Zygmunta Jerzyk
za rok 2020
20.05.2021 więcej
Oświadczenie majątkowe Dyrektora GBP w Jedliczu Anny Jaworskiej-Filip
Oświadczenie majątkowe Dyrektora Gminnej Biblioteki Publicznej
im. Kaspra Wojnara w Jedliczu Anny Jaworskiej-Filip za rok 2020
20.05.2021 więcej
Oświadczenie majątkowe Dyrektora GOSiR w Jedliczu Wojciecha Florczaka
Oświadczenie majątkowe Dyrektora GOSiR w Jedliczu Wojciecha
Florczaka za rok 2020
20.05.2021 więcej
Oświadczenie majątkowe Kierownika Referatu Macieja Pytera
Oświadczenie majątkowe Kierownika Referatu Podatków i Opłat
Lokalnych Macieja Pytera za rok 2020
20.05.2021 więcej
Oświadczenie majątkowe Z.Dyrektora SPG ZOZ Jedlicze Artura Stachowicza
Oświadczenie majątkowe Zastępcy Dyrektora SPG ZOZ Jedlicze
Artura Stachowicza za rok 2020.
20.05.2021 więcej
Oświadczenie majątkowe Dyrektora ZEASiP w Jedliczu Marka Świdraka
Oświadczenie majątkowe Dyrektora ZEASiP w Jedliczu Marka
Świdraka za rok 2020.
20.05.2021 więcej
Oświadczenie majątkowe członka zarządu JPGKiM Huberta Wojtynkiewicza
Oświadczenie majątkowe członka zarządu JPGKiM Huberta
Wojtynkiewicza za rok 2020.
20.05.2021 więcej
Oświadczenie majątkowe Dyrektora SP w Piotrówce Tomasza Gajdy
Oświadczenie majątkowe Dyrektora SP w Piotrówce - Tomasza
Gajdy za rok 2020.
24.06.2021 więcej
Oświadczenie majątkowe Dyrektora ZSP w Jaszczwi Tomasza Fortuny
Oświadczenie majątkowe Dyrektora ZSP w Jaszczwi - Tomasza
Fortuny za rok 2020.
24.06.2021 więcej
Oświadczenie majątkowe Dyrektora SP w Moderówce Renaty Niepokój
Oświadczenie majątkowe Dyrektora SP w Moderówce - Renaty
Niepokój za rok 2020.
24.06.2021 więcej

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się