Lista artykułów

Nazwa artykułu
Oświadczenie majątkowe członka zarządu JPGKiM Huberta Wojtynkiewicza
Oświadczenie majątkowe członka zarządu JPGKiM Huberta
Wojtynkiewicza za 2019 rok.
03.06.2020 więcej
Oświadczenie maj. Dyrektora Gminnej Biblioteki Publicznej w Jedliczu
Oświadczenie majątkowe Dyrektora Gminnej Biblioteki Publicznej
w Jedliczu Pani Anny Jolanty Jaworskiej-Filip za 2019 rok.
01.06.2020 więcej
Oświadczenie majątkowe p.o. Dyr. SPG ZOZ Artura Stachowicza za 2019 r
Oświadczenie majątkowe p.o. Dyrektora Samodzielnego Publicznego
Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej Artura Stachowicza za 2019 r
19.05.2020 więcej
Oświadczenie majątkowe Kierownika GOPS w Jedliczu z dnia 29.01.2020 r.
Oświadczenie majątkowe Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy
Społecznej w Jedliczu Pani Wioletty Godlewskiej-Jerzyk z dnia 29
stycznia 2020 r.
05.05.2020 więcej
Ośw. majątkowe Kierownika GOPS w Jedliczu Ireny Wilusz z 17.02.2020 r.
Oświadczenie majątkowe Kierownika GOPS w Jedliczu Ireny Wilusz
z dnia 17 lutego 2020 r.
17.03.2020 więcej
Oświadczenie majątkowe Kierownika GOPS w Jedliczu z dnia 29.01.2020 r.
Oświadczenie majątkowe Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy
Społecznej w Jedliczu Pani Wioletty Godlewskiej-Jerzyk z dnia 29
stycznia 2020 r.
17.03.2020 więcej
Oświadczenie majątkowe Kierownika GOPS w Jedliczu
Oświadczenie majątkowe Kierownika GOPS w Jedliczu Ireny Wilusz
za 2019 rok na dzień rozwiązania umowy o pracę
03.01.2020 więcej
Oświadczenie majątkowe Dyrektora Szkoły Podstawowej w Potoku
Oświadczenie majątkowe Dyrektora Szkoły Podstawowej w Potoku
Agaty Kazlaskiej za okres 01.01.2019 r. -31.08.2019 r.
29.10.2019 więcej
Oświadczenie majątkowe p.o Dyrektora Szkoły Podstawowej w Potoku
Oświadczenie majątkowe p.o Dyrektora Szkoły Podstawowej w
Potoku Agaty Kazalskiej za okres 01.01.2019 r. - 31.08.2019 r.
29.10.2019 więcej
Oswiadczenie majątkowe Dyrektora Szkoły Podstawowej w Piotrówce
Oświadczenie majątkowe Dyrektora Szkoły Podstawowej w
Piotrówce Tomasza Gajdy za okres 01.01.2019 r. - 31.08.2019 r.
29.10.2019 więcej

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się