Lista artykułów

12
Nazwa artykułu
DL-1 Deklaracja na podatek leśny 2016 r.
DL-1 Deklaracja na podatek leśny 2016 r.
04.01.2016 więcej
IL-1 Informacja o lasach 2016 r.
IL-1 Informacja o lasach 2016 r.
04.01.2016 więcej
DN-1 Deklaracja na podatek od nieruchomości 2016 r.
DN-1 Deklaracja na podatek od nieruchomości 2016 r.
04.01.2016 więcej
IN-1 Informacja o nieruchomościach i obiektach budowlanych 2016 r.
IN-1 Informacja o nieruchomościach i obiektach budowlanych 2016
r.
04.01.2016 więcej
DR-1 Deklaracja na podatek rolny 2016 r.
DR-1 Deklaracja na podatek rolny 2016 r.
04.01.2016 więcej
IR-1 Informacja o gruntach - 2016 r.
IR-1 Informacja o gruntach - 2016 r.
04.01.2016 więcej
Wnioserk o zwrot nadpłaty
Zgodnie z art. 77b. Ordynacji podatkowej zwrot nadpłaty
następuje: 1) na wskazany rachunek bankowy podatnika; 2) w
gotówce ( w kasie lub przekazem pocztowym).
15.04.2015 więcej
Wniosek o dopłatę do odprowadzanych ścieków
w ramach pomocy de minimis wraz z załącznikami
15.04.2015 więcej
DL-1 Deklaracja na podatek leśny
Formularz przeznaczony dla osób prawnych, jednostek
organizacyjnych oraz spółek nieposiadających osobowości
prawnej będących właścicielami lasów...
15.04.2015 więcej
12