Lista artykułów

Nazwa artykułu
22.04.2015 więcej
Rozgraniczenie nieruchomości
Rozgraniczenie nieruchomości
22.04.2015 więcej
Podziały nieruchomości
Podziały nieruchomości
22.04.2015 więcej
Udzielenie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie
prowadzenia grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich
części na obszarze Gminy Jedlicze 15.03.2018 r. - aktualizacja
formularza wniosku
21.04.2015 więcej
Wydanie zezwolenia na utrzymanie psa rasy uznawanej za agresywną
na terenie Gminy Jedlicze 15.03.2018 r. - Aktualizacja
formularza wniosku
21.04.2015 więcej
Udzielenie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie
prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt na obszarze Gminy
Jedlicze 15.03.2018 r. - aktualizacja formularza wniosku
21.04.2015 więcej
Udzielenie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie
ochrony przed bezdomnymi zwierzętami na obszarze Gminy
Jedlicze 15.03.2018 r. - Aktualizacja formularza wniosku
21.04.2015 więcej
Udzielenie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie
opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu
nieczystości ciekłych 15.03.2018 r. - Aktualizacja formularza
wniosku.
21.04.2015 więcej
21.04.2015 więcej