Lista artykułów

12
Nazwa artykułu
Interpelacja radnej Wenencji Żychowskiej z dnia 25 sierpnia 2021 r.
Interpelacja radnej Wenencji Żychowskiej z dnia 25 sierpnia 2021
r. w sprawie naborów oraz stanu zatrudnienia pracowników
Urzędu Gminy w Jedliczu
07.09.2021 więcej
Zapytania do sesji Radnej Zofii Kusiak z dnia 04 sierpnia 2021 r.
Zapytania do sesji Radnej Zofii Kusiak z dnia 04 sierpnia 2021 r.
dotyczące wotum zaufania.
06.08.2021 więcej
Interpelacja Radnej Wenencji Żychowskiej z dnia 04 sierpnia 2021.
Interpelacja Radnej Wenencji Żychowskiej z dnia 04 sierpnia 2021
w sprawie dotyczącej drogi Topolowej oraz ulicy Trzecieskiego.
06.08.2021 więcej
Interpelacja Radnej Zofii Kusiak z dnia 04 sierpnia 2021.
Interpelacja Radnej Zofii Kusiak z dnia 04 sierpnia 2021 w
sprawie dotyczącej poprawy stanu drogi zlokalizowanej w
Moderówce o nr ew. 1033/2
06.08.2021 więcej
Interpelacja Radnej Zofii Kusiak z dnia 04 sierpnia 2021.
Interpelacja Radnej Zofii Kusiak z dnia 04 sierpnia 2021 w
sprawie dotyczącej dokumentacji na budowę szatni na boisku
sportowym w Moderówce.
06.08.2021 więcej
Interpelacja Radnej Zofii Kusiak z dnia 04 sierpnia 2021.
Interpelacja Radnej Zofii Kusiak z dnia 04 sierpnia 2021 w
sprawie dotyczącej podania wydatków na poszczególne
miejscowości - sołectwa.
06.08.2021 więcej
Interpelacja Radnego Jana Skwary z dnia 04 sierpnia 2021.
Interpelacja Radnego Jana Skwary z dnia 04 sierpnia 2021 w
sprawie dotyczącej wyboru na stanowisko Dyrektora Szkoły
Podstawowej w Długiem.
06.08.2021 więcej
Interpelacja radnego Jana Krajewskiego z dnia 26 lipca 2021 r.
Interpelacja radnego Jana Krajewskiego z dnia 26 lipca 2021 r. w
sprawie zamontowania śniegołapów na dachu Domu Ludowego w
Żarnowcu
28.07.2021 więcej
Interpelacja radnej Zofii Kusiak z dnia 26 lipca 2021 r.
Interpelacja radnej Zofii Kusiak z dnia 26 lipca 2021 r. w
sprawie placu stanowiącego centralny, jedyny miejski zieleniec
28.07.2021 więcej
Interpelacja radnej Zofii Kusiak z dnia 15 marca 2021 r.
Interpelacja radnej Zofii Kusiak z dnia 15 marca 2021 r. w
sprawie wykonania pozimowych remontów dróg żwirowych
16.03.2021 więcej
12

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się