Lista artykułów

123
Nazwa artykułu
Zapytanie radnej Teresy Patli z dnia 11 lipca 2019 r.
w sprawie projektu przebudowy sieci wodociągowej przy ulicach
Grabiny i Podlas
16.07.2019 więcej
Zapytanie radnego Tomasza Lisowskiego z dnia 11 lipca 2019 r.
w sprawie realizacji zadania budowy odcinka sieci wodociągowej w
m. Potok
16.07.2019 więcej
Interpelacja radnej Wenencji Żychowskiej z dnia 11 lipca 2019 r.
w sprawie doposażenia Domu Ludowego Jedlicze - Borek
16.07.2019 więcej
Zapytanie radnej Ewy Okulskiej z dnia 11 lipca 2019 r.
w sprawie drogi gminnej w miejscowości Poręby
16.07.2019 więcej
Interpelacja radnej Józefy Uram z dnia 11 lipca 2019 r.
w sprawie naprawy dróg gminnych w miejscowościach Piotrkówka i
Podniebyle
16.07.2019 więcej
Interpelacja radnego Janusza Lipki z dnia 11 lipca 2019 r.
w sprawie rozbudowy budynku szatni sportowej w Potoku
16.07.2019 więcej
Zapytanie radnego Janusza Lipki z dnia 11 lipca 2019 r.
w sprawie godzin nadliczbowych pracowników Urzędu Gminy w
Jedliczu
16.07.2019 więcej
16.07.2019 więcej
16.07.2019 więcej
Interpelacja radnego Jana Krajewskiego z dnia 29 maja 2019 r.
w sprawie ukończenia drogi Nr 789 w Żarnowcu
31.05.2019 więcej
123

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się