Lista artykułów

123
Nazwa artykułu
Interpelacja radnego Ryszarda Dziury z dnia 29 czerwca 2020 r.
Interpelacja radnego Ryszarda Dziury z dnia 29 czerwca 2020 r. w
sprawie informacji o wsparciu inwestycji wodno-ściekowych
03.07.2020 więcej
Interpelacja radnego Ryszarda Dziury z dnia 29 czerwca 2020 r.
Interpelacja radnego Ryszarda Dziury z dnia 29 czerwca 2020 r. w
sprawie informacji o zatrudnieniu
03.07.2020 więcej
Interpelacja radnej Józefy Uram z dnia 20 czerwca 2020 r.
Interpelacja radnej Józefy Uram z dnia 20 czerwca 2020r. w
sprawie
02.07.2020 więcej
Interpelacja Radnych Rady Miejskiej w Jedliczu z dnia 14 maja 2020 r.
Interpelacja Radnych Rady Miejskiej w Jedliczu z dnia 14 maja
2020 r. w sprawie funkcji Sekretarza Gminy Jedlicze
20.05.2020 więcej
Zapytanie radnego Janusza Lipki z dnia 14 maja 2020 r.
Zapytanie radnego Janusza Lipki z dnia 14 maja 2020 r. w sprawie
spraw sądowych
20.05.2020 więcej
Interpelacja radnego Janusza Lipki z dnia 14 maja 2020 r.
Interpelacja radnego Janusza Lipki z dnia 14 maja 2020 r. w
sprawie zakupu urządzenia do wymrażania zmian skórnych dla SPG
ZOZ
20.05.2020 więcej
Zapytanie radnego Jana Krajewskiego z dnia 14 maja 2020 r.
Zapytanie radnego Jana Krajewskiego z dnia 14 maja 2020 r. w
sprawie wiatrołomów w lesie w Żarnowcu
20.05.2020 więcej
Interpelacja radnej Teresy Patli z dnia 14 maja 2020 r.
Interpelacja radnej Teresy Patli z dnia 14 maja 2020 r. w sprawie
wykonania projektu na wykonanie drogi na dz. ewid. 587/3 w
Jedliczu
20.05.2020 więcej
Interpelacja radnej Krystyny Marć z dnia 14 maja 2020 r.
Interpelacja radnej Krystyny Marć z dnia 14 maja 2020 r. w
sprawie stanowiska Regionalnej Izby Obrachunkowej
20.05.2020 więcej
Interpelacja radnego Tomasza Lisowskiego z dnia 14 maja 2020 r.
Interpelacja radnego Tomasza Lisowskiego z dnia 14 maja 2020 r. w
sprawie rozbudowy budynku szatni sportowej w Potoku
20.05.2020 więcej
123

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się