Lista artykułów

12345
Nazwa artykułu
Interpelacja radnej Zofii Kusiak z dnia 17 grudnia 2020 r.
Interpelacja radnej Zofii Kusiak z dnia 17 grudnia 2020 r. w
sprawie poprawy stanu drogi gminnej 1370 i 1248
21.12.2020 więcej
Zapytanie radnej Zofii Kusiak z dnia 30 listopada 2020 r.
Zapytanie radnej Zofii Kusiak z dnia 30 listopada 2020 r. w
sprawie umowy na wykonanie dokumentacji projektowej modernizacji
drogi gminnej nr G114651 w Moderówce
01.12.2020 więcej
Interpelacja radnej Zofii Kusiak z dnia 30 listopada 2020 r.
Interpelacja radnej Zofii Kusiak z dnia 30 listopada 2020 r. w
sprawie prac pielęgnacyjnych drzew w Moderówce
01.12.2020 więcej
Interpelacja radnej Zofii Kusiak z dnia 30 listopada 2020 r.
Interpelacja radnej Zofii Kusiak z dnia 30 listopada 2020 r. w
sprawie udostępnienia dokumentacji na remont drogi gminnej
G1114655R
01.12.2020 więcej
Interpelacja radnej Zofii Kusiak z dnia 30 listopada 2020 r.
Interpelacja radnej Zofii Kusiak z dnia 30 listopada 2020 r. w
sprawie wykonania odcinka sieci kanalizacyjnej przy drogach 936 i
781 w Moderówce
01.12.2020 więcej
Interpelacja radnej Zofii Kusiak z dnia 30 listopada 2020 r.
Interpelacja radnej Zofii Kusiak z dnia 30 listopada 2020 r. w
sprawie poprawy stanu drogi gminnej 1370 i 1248 tzw. twarogówki
01.12.2020 więcej
Interpelacja radnej Zofii Kusiak z dnia 28 października 2020 r.
Interpelacja radnej Zofii Kusiak z dnia 28 października 2020 r.
w sprawie poprawy dróg w m. Moderówka
30.10.2020 więcej
Interpelacja radnej Zofii Kusiak z dnia 28 października 2020 r.
Interpelacja radnej Zofii Kusiak z dnia 28 października 2020 r.
w sprawie skali zachorowań na SARS - CoV-2
30.10.2020 więcej
Interpelacja radnej Zofii Kusiak z dnia 28 października 2020 r.
Interpelacja radnej Zofii Kusiak z dnia 28 października 2020 r.
w sprawie doprowadzenia sieci kanalizacyjnej do domów w
Moderówce
30.10.2020 więcej
Interpelacja radnej Zofii Kusiak z dnia 28 października 2020 r.
Interpelacja radnej Zofii Kusiak z dnia 28 października 2020 r.
w sprawie udostępnienia dokumentacji dot. remontów odcinków
drogi gminnej nr G114655R oraz nr 1070
30.10.2020 więcej
12345

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się