Lista artykułów

Nazwa artykułu
Wydawanie decyzji o warunkach zabudowy
Wydawanie decyzji o warunkach zabudowy
13.04.2015 więcej
Wydawanie zaświadczenia o przeznaczeniu
w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego.
13.04.2015 więcej
Wydawanie wypisu i wyrysu
z Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego.
13.04.2015 więcej