Lista artykułów

Nazwa artykułu
Ogłoszenie o III przetargu na sprzedaż nieruchomości
Ogłoszenie o III przetargu na sprzedaż nieruchomości
25.04.2018 więcej
Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż nieruchomości
Ogłoszenie o II przetargu na sprzedaż nieruchomości
stanowiącej własność Gminy Jedlicze
19.04.2018 więcej
Ogłoszenie o III przetargu na sprzedaż nieruchomości
Ogłoszenie Burmistrza Gminy Jedlicze o III przetargu ustnym
nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości stanowiącej
własność Gminy Jedlicze.
10.04.2018 więcej
Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż nieruchomości
Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż nieruchomości stanowiącej
własność Gminy Jedlicze
19.02.2018 więcej
II przetarg ustny ograniczony na sprzedaż nieruchomości
Burmistrz Gminy Jedlicze ogłasza II przetarg ustny ograniczony
na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy
Jedlicze położonej w miejscowości Długie.
25.01.2018 więcej
II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości
Burmistrz Gminy Jedlicze ogłasza II przetarg
ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości
stanowiącej własność Gminy Jedlicze położonej w Jaszczwi.
25.01.2018 więcej
I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości
Burmistrz Gminy Jedlicze ogłasza I przetarg
ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości
stanowiącej własność Gminy Jedlicze położonej w Potoku.
25.01.2018 więcej
III przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości
Burmistrz Gminy Jedlicze ogłasza III przetarg ustny
nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej
własność Gminy Jedlicze położonej w Jaszczwi.
25.01.2018 więcej
Informacja o wyniku I przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż.
Informacja o wyniku I przetargu ustnego nieograniczonego na
sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Jedlicze
24.01.2018 więcej
Informacja o wyniku I przetargu ustnego nieograniczonego na dzierżawę.
Informacja o wyniku I przetargu ustnego nieograniczonego na
dzierżawę nieruchomości.
24.01.2018 więcej