2015-04-21

Usuwanie odpadów zawierających azbest

Azbest jest minerałem znanym od kilku tysięcy lat. Ze względu na swoje zalety, tj. m.in. odporność na wysokie temperatury, działanie mrozu, kwasów, substancji żrących, a także elastyczność stosowany był szeroko od ponad 100 lat w około 3 000 wyrobów przemysłowych. Dziś jednak wiemy, że jest szkodliwy dla zdrowia. Dlatego produkcja, stosowanie oraz obrót azbestem i wyrobami zawierającymi azbest zostały zakazane. W Polsce czyny te zagrożone są karą grzywny, ograniczenia lub pozbawienia wolności od 3 miesięcy do 5 lat. (Ustawa z dnia 19 czerwca 1997 r. o zakazie stosowania wyrobów zawierających azbest, Dz. U. z 2004 r. Nr 3 z póżn. zm.). 
 
Obowiązek inwentaryzacji i usuwania wyrobów zawierających azbest ciąży na właścicielach nieruchomości, wspólnotach i spółdzielniach mieszkaniowych, a w przypadku budynków komunalnych na gminach. 
 
Sprawdzenie czy na terenie nieruchomości znajdują się wyroby zawierające azbest i powiadomienie o tym właściwej jednostki samorządu terytorialnego to nie tylko powinność nałożona na właścicieli przez państwo, ale i wyraz troski o zdrowie własne, naszych bliskich oraz o czystość środowiska. 
 
Gmina Jedlicze od kilku lat realizuje zadanie utylizacji azbestu i wyrobów zawierających azbest znajdujących się na jej terenie. Każdy właściciel nieruchomości na terenie gminy, na której znajduje się taki odpad powinien złożyć do tut. urzędu wypełniony wniosek (do pobrania na stronie) z podaniem adresu, miejsca lokalizacji i ilości odpadu. Wywóz i utylizacja tego typu odpadów realizowana jest na koszt Gminy.

Załączniki

  wniosek azbest 32 KB (doc) szczegóły pobierz