2015-04-21

Usuwanie drzew i krzewów

Zezwolenia na usuwanie drzew i krzewów wydawane są na wniosek posiadacza nieruchomości. Jeżeli posiadacz nieruchomości nie jest właścicielem do wniosku dołącza się zgodę jej właściciela.
 
Wniosek powinien zawierać: 
  • imię, nazwisko i adres albo siedzibę posiadacza i właściciela nieruchomości 
  • tytuł prawny władania nieruchomością 
  • nazwę gatunku drzewa lub krzewu 
  • przeznaczenie terenu, na którym rośnie drzewo lub krzew 
  • przyczynę i termin zamierzonego usunięcia drzewa lub krzewu 
  • wielkość powierzchni z której zostaną usunięte krzewy 

Załączniki

  nowy wniosek o wycinkę drzew.doc 85 KB (doc) szczegóły pobierz
  zgłoszenie usunięcia drzew.doc 55 KB (doc) szczegóły pobierz