Lista artykułów

Nazwa artykułu
22.04.2015 więcej
Rozgraniczenie nieruchomości
Rozgraniczenie nieruchomości
22.04.2015 więcej
Podziały nieruchomości
Podziały nieruchomości
22.04.2015 więcej
Udzielenie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie
prowadzenia grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich
części na obszarze Gminy Jedlicze
21.04.2015 więcej
Udzielenie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie
prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt na obszarze Gminy
Jedlicze
21.04.2015 więcej
Udzielenie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie
ochrony przed bezdomnymi zwierzętami na obszarze Gminy Jedlicze
21.04.2015 więcej
Udzielenie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie
opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu
nieczystości ciekłych
21.04.2015 więcej
21.04.2015 więcej