Lista artykułów

12
Nazwa artykułu
Zarządzenie Nr 302 z dnia 2 grudnia 2016 r.
Zarządzenie w sprawie udzielenia pełnomocnictw dla dyrektorów
szkół i placówek oświatowych, dla których Gmina Jedlicze
jest organem prowadzącym. Dotyczy Pana Jacka Janochy Dyrektora
Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Żarnowcu.
15.12.2016 więcej
Zarządzenie Nr 301 z dnia 2 grudnia 2016 r.
Zarządzenie w sprawie udzielenia pełnomocnictw dla dyrektorów
szkół i placówek oświatowych, dla których Gmina Jedlicze
jest organem prowadzącym. Dotyczy Pana Andrzeja Dziugan
Dyrektora Zespołu Szkół - Szkoła Podstawowa i Gimnazjum w
Potoku.
15.12.2016 więcej
Zarządzenie Nr 300 z dnia 2 grudnia 2016 r.
Zarządzenie w sprawie udzielenia pełnomocnictw dla dyrektorów
szkół i placówek oświatowych, dla których Gmina Jedlicze
jest organem prowadzącym. Dotyczy Pani Marioli Twaróg Dyrektora
Samorządowego Przedszkola w Jedliczu.
15.12.2016 więcej
Zarządzenie Nr 299 z dnia 2 grudnia 2016 r.
Zarządzenie w sprawie udzielenia pełnomocnictw dla dyrektorów
szkół i placówek oświatowych, dla których Gmina Jedlicze
jest organem prowadzącym. Dotyczy Pana Stanisława Stręka
Dyrektora Szkoły Podstawowej w Piotrówce.
15.12.2016 więcej
Zarządzenie Nr 298 z dnia 2 grudnia 2016 r.
Zarządzenie w sprawie udzielenia pełnomocnictw dla dyrektorów
szkół i placówek oświatowych, dla których Gmina Jedlicze
jest organem prowadzącym. Dotyczy Pani Renaty Niepokój
Dyrektora Zespołu Szkół w Moderówce.
15.12.2016 więcej
Zarządzenie Nr 297 z dnia 2 grudnia 2016 r.
Zarządzenie w sprawie udzielenia pełnomocnictw dla dyrektorów
szkół i placówek oświatowych, dla których Gmina Jedlicze
jest organem prowadzącym. Dotyczy Pani Bożeny Baran Dyrektora
Zespołu Szkół Publicznych w Jedliczu.
15.12.2016 więcej
Zarządzenie Nr 296 z dnia 2 grudnia 2016 r.
Zarządzenie w sprawie udzielenia pełnomocnictw dla dyrektorów
szkół i placówek oświatowych, dla których Gmina Jedlicze
jest organem prowadzącym. Dotyczy Pana Tomasza Fortuny Dyrektora
Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Jaszczwi.
15.12.2016 więcej
Zarządzenie Nr 295 z dnia 2 grudnia 2016 r.
Zarządzenie w sprawie udzielenia pełnomocnictw dla dyrektorów
szkół i placówek oświatowych, dla których Gmina Jedlicze
jest organem prowadzącym. Dotyczy Pani Renaty Kosiek Dyrektora
Szkoły Podstawowej w Dobieszynie.
15.12.2016 więcej
Zarządzenie Nr 294 z dnia 2 grudnia 2016 r.
Zarządzenie w sprawie udzielenia pełnomocnictw dla dyrektorów
szkół i placówek oświatowych, dla których Gmina Jedlicze
jest organem prowadzącym. Dotyczy Pani Elżbiety Leszczyńskiej
Dyrektora Szkoły Podstawowej w Długiem.
15.12.2016 więcej
Zarządzenie Nr 293 z dnia 2 grudnia 2016 r.
Zarządzenie w sprawie udzielenia pełnomocnictwa dla Dyrektora
Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół i Przedszkolu w
Jedliczu.
15.12.2016 więcej
12

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się