2018-12-19

Budżet Gminy Jedlicze 2019 r.

Budżet Gminy Jedlicze 2019 r.

Załączniki

  Uchwała RIO Nr 6/1...j na 2019 rok 764,65 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Uchwała IV/34/2019...a budżetowa 4,01 MB (pdf) szczegóły pobierz
  Uchwała IV/39/2019...y w budżecie 1,38 MB (pdf) szczegóły pobierz
  Zarządzenie 28/201...y w budżecie 1,37 MB (pdf) szczegóły pobierz
  Zarządzenie 28a/20...y w budżecie 478,48 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Uchwała RIO 6/73/2... kwoty długu 925,35 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Uchwała RIO 6/74/2...ania deficytu 704,78 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Zarządzenie 37/201...y w budżecie 1,28 MB (pdf) szczegóły pobierz
  Zarządzenie 44/201...y w budżecie 1,44 MB (pdf) szczegóły pobierz
  UchwałaVI/42/2019 ...y w budżecie 2,54 MB (pdf) szczegóły pobierz
  Zarządzenie 65/201...y w budżecie 969,63 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Zarządzenie 81/201...y w budżecie 914,31 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Zarządzenie 87/201...y w budżecie 2,82 MB (pdf) szczegóły pobierz
  Zarządzenie 94/201...y w budżecie 2,13 MB (pdf) szczegóły pobierz
  Zarządzenie 100/20...y w budżecie 2,13 MB (pdf) szczegóły pobierz
  Uchwała VIII/59/20...y w budżecie 1,59 MB (pdf) szczegóły pobierz
  Zarządzenie 108/20...y w budżecie 533,71 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Uchwała IX/61/2019...y w budżecie 1,45 MB (pdf) szczegóły pobierz
  Zarządzenie 113/20...y w budżecie 1,84 MB (pdf) szczegóły pobierz
  Uchwała X/68/2019 ...y w budżecie 824,88 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Zarządzenie 125/20...y w budżecie 919,75 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Zarządzenie 133/20...y w budżecie 940,08 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Zarządzenie 133a/2...y w budżecie 1,39 MB (pdf) szczegóły pobierz
  Uchwała XI/72/2019...y w budżecie 1,36 MB (pdf) szczegóły pobierz
  Zarządzenie 153/20...y w budżecie 1,98 MB (pdf) szczegóły pobierz
  Zarządzenie 169/20...y w budżecie 1,28 MB (pdf) szczegóły pobierz
  Zarządzenie 178/20...y w budżecie 1,95 MB (pdf) szczegóły pobierz
  Zarządzenie 185/20...y w budżecie 1,47 MB (pdf) szczegóły pobierz
  Uchwała XIII/84/20...y w budżecie 2,57 MB (pdf) szczegóły pobierz
  Zarządzenie 191/20...y w budżecie 1,34 MB (pdf) szczegóły pobierz
  Zarządzenie 205/20...y w budżecie 2,2 MB (pdf) szczegóły pobierz
  Zarządzenie 210/20...y w budżecie 1,83 MB (pdf) szczegóły pobierz
  Uchwała XIV/94/201...y w budżecie 1,3 MB (pdf) szczegóły pobierz
  Zarządzenie 220/20...y w budżecie 786,21 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Uchwała XIV/104/20...y w budżecie 1,81 MB (pdf) szczegóły pobierz
  Zarządzenie 234/20...y w budżecie 2,29 MB (pdf) szczegóły pobierz
  Zarządzenie 244/20...y w budżecie 1,06 MB (pdf) szczegóły pobierz
  Zarządzenie 248/20...y w budżecie 1,78 MB (pdf) szczegóły pobierz
  Zarządzenie 260/20...y w budżecie 801,77 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Uchwała XVI/106/20...y w budżecie 1,69 MB (pdf) szczegóły pobierz
  Zarządzenie 264/20...y w budżecie 699,77 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Zarządzenie 266/20...y w budżecie 4,21 MB (pdf) szczegóły pobierz
  Uchwała XVII/110/2...y w budżecie 2,01 MB (pdf) szczegóły pobierz
  Zarządzenie 281/20...y w budżecie 3,17 MB (pdf) szczegóły pobierz
  Zarządzenie 294/20...y w budżecie 4,62 MB (pdf) szczegóły pobierz
  Uchwała XVIII/121/...y w budżecie 1,99 MB (pdf) szczegóły pobierz
  Zarządzenie 300/20...y w budżecie 2,13 MB (pdf) szczegóły pobierz
  Zarządzenie 310/20...y w budżecie 3,31 MB (pdf) szczegóły pobierz
  Zarządzenie 316/20...y w budżecie 1,78 MB (pdf) szczegóły pobierz
  Zarządzenie 322/20...y w budżecie 2,17 MB (pdf) szczegóły pobierz
  Uchwała XIX/128/20...y w budżecie 2,5 MB (pdf) szczegóły pobierz
  Uchwała XIX/140/20...y w budżecie 1,09 MB (pdf) szczegóły pobierz
  Zarządzenie 333/20...y w budżecie 2,06 MB (pdf) szczegóły pobierz
  Uchwała XX/141/201...y w budżecie 536,92 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Zarządzenie 356/20...y w budżecie 1,86 MB (pdf) szczegóły pobierz
  Uchwała XXI/142/20...y w budżecie 1,66 MB (pdf) szczegóły pobierz
  Zarządzenie 369/20...y w budżecie 4,09 MB (pdf) szczegóły pobierz
  Zarządzenie 387/20...y w budżecie 1,38 MB (pdf) szczegóły pobierz

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się