2016-12-23

Budżet Gminy Jedlicze 2017 r.

Budżet Gminy Jedlicze 2017 r.

Załączniki

  Uchwała RIO Nr VI/...e na rok 2017 651,14 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Uchwała RIO Nr VI/...j na 2017 rok 392,6 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Uchwała XXXVI/259/...e na rok 2017 7,57 MB (pdf) szczegóły pobierz
  Zarządzenie 4/2017...ze na 2017 r. 446,49 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Zarządzenie 8/2017...ze na 2017 r. 333,32 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Uchwała Nr XXXVII/...e na 2017 rok 1,37 MB (pdf) szczegóły pobierz
  Uchwała RIO Nr VI/... na 2017 rok. 389,46 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Uchwała RIO Nr VI/...zobowiązań 538,11 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Zarządzenie 23/201...ze na 2017 r. 822,35 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Uchwała XXXVIII/29...e na 2017 rok 547,04 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Zarządzenie 44/201...ze na 2017 r. 693,82 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Zarządzenie 54/201...ze na 2017 r. 1,08 MB (pdf) szczegóły pobierz
  Zarządzenie 58/201...ze na 2017 r. 1,17 MB (pdf) szczegóły pobierz
  Uchwała XXXIX/302/...e na 2017 rok 672,26 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Zarządzenie 59/201...ze na 2017 r. 930,53 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Zarządzenie 66a/20...ze na 2017 r. 253 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Zarządzenie 67/201...ze na 2017 r. 907,11 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Zarządzenie 75/201...ze na 2017 r. 639,71 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Zarządzenie 84/201...ze na 2017 r. 1019,56 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Zarządzenie 92/201...ze na 2017 r. 207,79 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Uchwała XL/315/201...e na 2017 rok 3,08 MB (pdf) szczegóły pobierz
  Zarządzenie 95/201...ze na 2017 r. 1005,4 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Zarządzenie 111/20...ze na 2017 r. 1,47 MB (pdf) szczegóły pobierz
  Zarządzenie 117/20...ze na 2017 r. 421,28 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Zarządzenie 123/20...ze na 2017 r. 298,07 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Zarządzenie 135/20...ze na 2017 r. 641,49 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Uchwała XLI/323/20...e na 2017 rok 1,92 MB (pdf) szczegóły pobierz
  Zarządzenie 143/20...ze na 2017 r. 995,42 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Zarządzenie 156/20...ze na 2017 r. 366,04 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Uchwała XLII/329/2...e na 2017 rok 1,83 MB (pdf) szczegóły pobierz
  Uchwała XLIII/336/...e na 2017 rok 2,24 MB (pdf) szczegóły pobierz
  Zarządzenie 177/20...ze na 2017 r. 1,32 MB (pdf) szczegóły pobierz
  Zarządzenie 181/20...ze na 2017 r. 1,28 MB (pdf) szczegóły pobierz
  Zarządzenie 188/20...ze na 2017 r. 1,46 MB (pdf) szczegóły pobierz
  Zarządzenie 197/20...ze na 2017 r. 902,79 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Uchwała XLIV/340/2...e na 2017 rok 1,84 MB (pdf) szczegóły pobierz
  Zarządzenie 213/20...ze na 2017 r. 765,91 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Zarządzenie 220/20...ze na 2017 r. 907,32 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Zarządzenie 227/20...ze na 2017 r. 3,99 MB (pdf) szczegóły pobierz
  Uchwała XLV/345/20...e na 2017 rok 1,55 MB (pdf) szczegóły pobierz
  Zarządzenie 241/20...ze na 2017 r. 1,96 MB (pdf) szczegóły pobierz
  Uchwała XLVI/351/2...e na 2017 rok 1,59 MB (pdf) szczegóły pobierz
  Zarządzenie 250/20...ze na 2017 r. 2,58 MB (pdf) szczegóły pobierz
  Uchwała XLVII/355/...e na 2017 rok 1,11 MB (pdf) szczegóły pobierz
  Zarządzenie 259/20...ze na 2017 r. 851,17 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Uchwała XLIX/361/2...e na 2017 rok 1,06 MB (pdf) szczegóły pobierz
  Zarządzenie 280/20...ze na 2017 r. 1,28 MB (pdf) szczegóły pobierz
  Zarządzenie 286/20...ze na 2017 r. 387,28 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Uchwała L/372/2017...e na 2017 rok 2,69 MB (pdf) szczegóły pobierz
  Zarządzenie 295/20...ze na 2017 r. 6,06 MB (pdf) szczegóły pobierz
  Zarządzenie 306/20...ze na 2017 r. 3,36 MB (pdf) szczegóły pobierz
  Zarządzenie 311/20...ze na 2017 r. 2,26 MB (pdf) szczegóły pobierz
  Uchwała LI/382/201...e na 2017 rok 2,27 MB (pdf) szczegóły pobierz
  Zarządzenie 323/20...ze na 2017 r. 3,23 MB (pdf) szczegóły pobierz

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się