2015-12-14

Budżet Gminy Jedlicze 2016 r.

Budżet Gminy Jedlicze 2016 r.

Załączniki

  Zarządzenie Nr 280...ze na 2016 r. 5,95 MB (pdf) szczegóły pobierz
  Uchwała RIO Nr VI/...e na rok 2016 2,46 MB (pdf) szczegóły pobierz
  Uchwała RIO Nr VI/...j na 2016 rok 1,21 MB (pdf) szczegóły pobierz
  Zarządzenie Nr 8/2...ze na 2016 r. 163,97 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Zarządzenie Nr 14/...ze na 2016 r. 300,11 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Uchwała RIO Nr VI/... na 2016 rok. 377,38 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Uchwała RIO Nr VI/...zobowiązań 548,88 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Zarządzenie Nr 22/...ze na 2016 r. 388,78 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Zarządzenie Nr 34/...ze na 2016 r. 617,93 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Zarządzenie Nr 48/...ze na 2016 r. 487,3 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Zarządzenie Nr 57/...ze na 2016 r. 379,15 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Zarządzenie Nr 68/...ze na 2016 r. 557,21 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Zarządzenie Nr 72/...ze na 2016 r. 1,15 MB (pdf) szczegóły pobierz
  Zarządzenie Nr 86/...ze na 2016 r. 717,17 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Zarządzenie Nr 93/...ze na 2016 r. 2,01 MB (pdf) szczegóły pobierz
  Zarządzenie Nr 100...ze na 2016 r. 1,17 MB (pdf) szczegóły pobierz
  Zarządzenie Nr 102...ze na 2016 r. 419,09 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Zarządzenie Nr 109...ze na 2016 r. 746,15 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Zarządzenie Nr 114...ze na 2016 r. 632,95 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Zarządzenie Nr 136...ze na 2016 r. 922,58 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Uchwała Nr XXV 189...e na 2016 rok 1,94 MB (pdf) szczegóły pobierz
  Zarządzenie Nr 146...ze na 2016 r. 858,26 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Zarządzenie Nr 157...ze na 2016 r. 313,69 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Zarządzenie Nr 172...ze na 2016 r. 1,37 MB (pdf) szczegóły pobierz
  Uchwała Nr XIX 133...5 budżet.pdf 768,22 KB (pdf) szczegóły pobierz
  uchwala nr XX_149_2016.pdf 119,02 KB (pdf) szczegóły pobierz
  uchwała nr XXIV 17...maja 2016.pdf 126,78 KB (pdf) szczegóły pobierz
  uchwała nr XXIII 1...Budżecie.pdf 134,66 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Uchwała Nr XXVII 2...e na 2016 rok 695,87 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Zarządzenie Nr 184...ze na 2016 r. 526,55 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Uchwała XXVIII/207...e na 2016 rok 1,22 MB (pdf) szczegóły pobierz
  Zarządzenie 205/20...ze na 2016 r. 949,56 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Zarządzenie 213/20...ze na 2016 r. 1,02 MB (pdf) szczegóły pobierz
  Uchwała XXIX/218/2...e na 2016 rok 804,46 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Zarządzenie 222/20...ze na 2016 r. 1,26 MB (pdf) szczegóły pobierz
  Uchwała XXX/219/20...e na 2016 rok 639,81 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Zarządzenie 230/20...ze na 2016 r. 959,76 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Zarządzenie 238/20...ze na 2016 r. 1,16 MB (pdf) szczegóły pobierz
  Zarządzenie 248/20...ze na 2016 r. 1,21 MB (pdf) szczegóły pobierz
  Uchwała XXXI/221/2...e na 2016 rok 1,49 MB (pdf) szczegóły pobierz
  Zarządzenie 260/20...ze na 2016 r. 1,73 MB (pdf) szczegóły pobierz
  Uchwała XXXII/240/...e na 2016 rok 696,34 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Zarządzenie 262/20...ze na 2016 r. 1,04 MB (pdf) szczegóły pobierz
  Zarządzenie 273/20...ze na 2016 r. 765,69 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Uchwała XXXIII/246...e na 2016 rok 1,35 MB (pdf) szczegóły pobierz
  Zarządzenie 282/20...ze na 2016 r. 2,52 MB (pdf) szczegóły pobierz
  Zarządzenie 286/20...ze na 2016 r. 570,16 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Uchwała XXXIV/249/...e na 2016 rok 407,62 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Zarządzenie 312/20...ze na 2016 r. 1,72 MB (pdf) szczegóły pobierz
  Zarządzenie 321/20...ze na 2016 r. 1,09 MB (pdf) szczegóły pobierz
  Uchwała XXXV/258/2...e na 2016 rok 1,31 MB (pdf) szczegóły pobierz
  Zarządzenie 333/20...ze na 2016 r. 1,93 MB (pdf) szczegóły pobierz
  Uchwała XXXVI/267/...e na 2016 rok 819,64 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Zarządzenie 341/20...ze na 2016 r. 1,7 MB (pdf) szczegóły pobierz

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się