2015-03-09

Budżet Gminy Jedlicze na 2015 r.

Budżet Gminy Jedlicze na 2015 r.

Załączniki

  Uchwała RIO Nr VI/...na 2015 rok. 1 MB (pdf) szczegóły pobierz
  UCHWAŁA NR V/24/20... na rok 2015. 814,11 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Uchwała Nr V/27/20...lą Nr 1 i 2. 1,57 MB (pdf) szczegóły pobierz
  Zarządzenie Nr 29/...znikiem Nr 1. 586,57 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Zarządzenie Nr 30a...ami Nr 1 i 2. 1023,23 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Zarządzenie Nr 36/...1, 2, 3 i 4. 2,11 MB (pdf) szczegóły pobierz
  Uchwała RIO Nr VI/...na 2015 rok. 898,23 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Uchwała RIO Nr VI/...zobowiązań 1,37 MB (pdf) szczegóły pobierz
  Zarządzenie Nr 44/... 1, 2, 3 i 4. 882,21 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Zarządzenie Nr 49/...ze na 2015 r. 293,64 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Zarządzenie Nr 77/...arca 2015 r. 5,21 MB (pdf) szczegóły pobierz
  Zarządzenie Nr 77/...marca 2015 r. 258,07 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Zarządzenie Nr 77 ...marca 2015 r. 582,95 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Zarządzenie Nr 103... 1, 2, 3 i 4 1,39 MB (pdf) szczegóły pobierz
  Zarządzenie Nr 116...ami Nr 1 i 2 531,05 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Zarządzenie Nr 132... 1, 2,3 i 4. 1,81 MB (pdf) szczegóły pobierz
  Zarządzenie Nr 146...r 1, 2,3 i 4. 1007,43 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Zarządzenie Nr 159...nikiem Nr 1. 425,61 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Zarządzenie Nr 166...em Nr 1 i 2. 667,93 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Zarządzenie Nr 178...r 1, 2,3 i 4. 1,85 MB (pdf) szczegóły pobierz
  Zarządzenie Nr 194... 1, 2, 3 i 4 1,11 MB (pdf) szczegóły pobierz
  Zarządzenie Nr 195... 1, 2, 3 i 4 894,64 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Zarządzenie Nr 199...ze na 2015 r. 629,78 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Zarządzenie Nr 209...ze na 2015 r. 973,52 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Zarządzenie Nr 217...ze na 2015 r. 1,05 MB (pdf) szczegóły pobierz
  Zarządzenie Nr 226...ze na 2015 r. 209,94 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Zarządzenie Nr 233...ze na 2015 r. 2,05 MB (pdf) szczegóły pobierz
  Zarządzenie Nr 249...ze na 2015 r. 566,63 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Zarządzenie Nr 255...ze na 2015 r. 1,16 MB (pdf) szczegóły pobierz
  Zarządzenie Nr 266...ze na 2015 r. 1,29 MB (pdf) szczegóły pobierz
  Zarządzenie Nr 276...ze na 2015 r. 825,6 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Zarządzenie Nr 282...ze na 2015 r. 1,78 MB (pdf) szczegóły pobierz
  Zarządzenie Nr 291...ze na 2015 r. 622,88 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Zarządzenie Nr 296...ze na 2015 r. 596,91 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Zarządzenie Nr 300...ze na 2015 r. 1,41 MB (pdf) szczegóły pobierz
  Zarządzenie Nr 306...ze na 2015 r. 1,41 MB (pdf) szczegóły pobierz
  Zarządzenie Nr 314...ze na 2015 r. 1,02 MB (pdf) szczegóły pobierz
  Zarządzenie Nr 321...ze na 2015 r. 948,19 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Zarządzenie Nr 325...ze na 2015 r. 489,22 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Zarządzenie Nr 326...ze na 2015 r. 129,35 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Uchwala XI 70 2015...zm w budz.pdf 133,25 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Uchwala VII 43.pdf 117,36 KB (pdf) szczegóły pobierz
  uchwala VI 40 2015 ...arca 2015.pdf 137,79 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Uchwala XII 75 2015...ca 2015 r.pdf 111,13 KB (pdf) szczegóły pobierz
  uchwaly nr X 58 2015.pdf 119,2 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Uchwala XIII 83 20...ia 2015 r.pdf 124,36 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Uchwała Nr XIX 138...budżecie.pdf 104,33 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Uchwała Nr XIX 147...budżecie.pdf 110,87 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Uchwała XIV 84 201...015-09-16.pdf 113,86 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Uchwała XV 96 2015...8 10 2015.pdf 146,34 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Uchwała XVII 126 ...015-12-09.pdf 117,78 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Uchwała.XVI.105.20...015-11-13.pdf 118,49 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Uchwała.XVIII.130....015-12-21.pdf 112,44 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Uchwala IX 47 2015 2015-04-30.pdf 129,68 KB (pdf) szczegóły pobierz

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się