Szukaj artykułów
Od Do

Wyniki wyszukiwania

Ilość znalezionych: 3193

123456789

Tytuł Autor Data udostępnienia  
1 Ogłoszenie o I przetragu (P4) MAGDALENA BOLANOWSKA 2021-07-30 zobacz
2 Obwieszczenie Burmistrza Gminy Jedlicze z 30 lipca 2021 r. DOROTAWISNIOWSKA DOROTAWISNIOWSKA 2021-07-30 zobacz
3 Ogłoszenie o II przetargu na sprzedaż drewna wielkowymiarowego (P3 - gatunku:... DOROTAWISNIOWSKA DOROTAWISNIOWSKA 2021-07-30 zobacz
4 Uchwała nr XLVI/316/2021 Rady Miejskiej w Jedliczu z dnia 26 lipca 2021r. wiolettasch wiolettasch 2021-07-30 zobacz
5 Informacja na temat zwrotu podatku akcyzowego w 2021 roku Maciej Pyter 2021-07-30 zobacz
6 Imienne głosowania radnych z sesji Rady Miejskiej w Jedliczu przeprowadzonej ... wiolettasch wiolettasch 2021-07-28 zobacz
7 Interpelacja radnego Jana Krajewskiego z dnia 26 lipca 2021 r. wiolettasch wiolettasch 2021-07-28 zobacz
8 Interpelacja radnej Zofii Kusiak z dnia 26 lipca 2021 r. wiolettasch wiolettasch 2021-07-28 zobacz
9 Informacja o wyniku I przetargu na sprzedaż drewna wielkowymiarowego (P3-gatu... DOROTAWISNIOWSKA DOROTAWISNIOWSKA 2021-07-28 zobacz
10 Interpretacja Indywidualna Burmistrza PRZEMYSŁAW JAWIN 2021-07-28 zobacz
11 Informacja o wyniku I przetargu ustnego nieograniczonego na dzierżawę mateuszpolanski86 mateuszpolanski86 2021-07-27 zobacz
12 Wykaz nieruchomości przeznaczonych do użyczenia GPN.6850.2.3.2021.KJ mateuszpolanski86 mateuszpolanski86 2021-07-22 zobacz
13 Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Jaśle rafalgomulka rafalgomulka 2021-07-20 zobacz
14 Informacja Przewodniczącego Rady Miejskiej dot. raportu o stanie gminy Tomasz Wajs 2021-07-15 zobacz
15 Ogłoszenie o I przetargu na sprzedaż drewna wielkowymiarowego (P3 - gatunku: ... DOROTAWISNIOWSKA DOROTAWISNIOWSKA 2021-07-15 zobacz
16 Rejestr Zarządzeń Burmistrza Gminy Jedlicze - czerwiec 2021 r. Dorota Kilar 2021-07-13 zobacz
17 Ogłoszenie Marszałka Województwa Podkarpackiego DOROTAWISNIOWSKA DOROTAWISNIOWSKA 2021-07-09 zobacz
18 Informacja o udzielonych i otrzymanych dotacjach z/do jst za 2020 rok SylwiaNW SylwiaNW 2021-07-05 zobacz
19 Obwieszczenie Burmistrza Gminy Jedlicze z 5 lipca 2021 r. DOROTAWISNIOWSKA DOROTAWISNIOWSKA 2021-07-05 zobacz
20 Uchwała nr XLV/315/2021 Rady Miejskiej w Jedliczu z dnia 25 czerwca 2021r. wiolettasch wiolettasch 2021-07-01 zobacz

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.




Zapoznałem się