DRUKUJ
2016-12-15

Zarządzenie Nr 295 z dnia 2 grudnia 2016 r.

Zarządzenie w sprawie udzielenia pełnomocnictw dla dyrektorów szkół i placówek oświatowych, dla których Gmina Jedlicze jest organem prowadzącym. 

Dotyczy Pani Renaty Kosiek Dyrektora Szkoły Podstawowej w Dobieszynie.