DRUKUJ
2020-06-30

Oświadczenie majątkowe za 2019 rok Elżbiety
Leszczyńskiej

Oświadczenie majątkowe za 2019 rok Elżbiety Leszczyńskiej - dyrektora Szkoły Podstawowej w Długiem