DRUKUJ
2018-01-05

Uchwała nr LI/394/2017 Rady Miejskiej w Jedliczu
z dnia 28 grudnia 2017 r.

w sprawie określenia trybu udzielania i rozliczania dotacji z budżetu Gminy Jedlicze dla niepublicznych przedszkoli i niepublicznych innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie Gminy Jedlicze oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystywania oraz termin i sposób rozliczenia dotacji