Lista artykułów

Nazwa artykułu
Obwieszczenie Miejskiej Komisji Wyborczej w Jedliczu
Obwieszczenie Miejskiej Komisji Wyborczej w Jedliczu z dnia 18
września 2018 roku w sprawie przedłużenia terminu zgłaszania
list kandydatów na radnych do Rady Miejskiej w Jedliczu w
okręgu wyborczym nr: 10
19.09.2018 więcej
Komunikat Powiatowej Komisji Wyborczej w Krośnie
Komunikat Powiatowej Komisji Wyborczej w Krośnie z dnia 17
września 2018 r. dotyczący terminów pełnionych dyżurów w
siedzibie Komisji
19.09.2018 więcej
Informacja urzędnika wyborczego z dnia 17 września 2018 r.
Informacja urzędnika wyborczego z terenu Gminy Jedlicze z dnia
17 września 2018 r. w sprawie dyżurów w Urzędzie Gminy -
pokój nr 25.
17.09.2018 więcej
Uchwała nr 3 Wojewódzkiej Komisji Wyborczej z dnia 12.09.2018
w sprawie ustalenia sposobu podania do publicznej wiadomości
informacji o składzie Wojewódzkiej Komisji Wyborczej w
Rzeszowie oraz o jej siedzibie, i pełnionych dyżurach
17.09.2018 więcej
Komunikat Powiatowej Komisji Wyborczej w Krośnie
Komunikat Powiatowej Komisji Wyborczej w Krośnie z dnia 13
września 2018 roku dotyczący zmiany składu Powiatowej Komisji
Wyborczej w Krośnie
14.09.2018 więcej
Komunikat Komisarza Wyborczego
Komunikat Komisarza Wyborczego w Krośnie I z dnia 30 sierpnia
2018 r. w sprawie przyjmowania zgłoszeń kandydatów do
obwodowych komisji wyborczych ds. przeprowadzenia głosowania i
obwodowych komisji wyborczych ds. ustalenia wyników głosowania
w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw
oraz wójtów, burmistrzów i prezydentów miast, zarządzonych
na dzień 21 października 2018 r.
13.09.2018 więcej
Komunikat Powiatowej Komisji Wyborczej
Komunikat Powiatowej Komisji Wyborczej dotyczący składu
Powiatowej Komisji Wyborczej w Krośnie, jej siedzibie i
pełnionych dyżurach
12.09.2018 więcej
Informacja
Informacja dotycząca terminu zgłaszania terytorialnym komisjom
wyborczym listy kandydatów na radnych, odrębnie dla każdego
okręgu wyborczego dla wyborów do rad gmin, rad powiatów,
sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy
12.09.2018 więcej
Informacja Miejskiej Komisji Wyborczej w Jedliczu
o terminach dyżurów Miejskiej Komisji Wyborczej w celu
rejestracji list kandydatów
11.09.2018 więcej
Uchwała nr 3 Miejskiej Komisji Wyborczej w Jedliczu z dnia 11.09.2018
w sprawie powołania pełnomocnika do spraw informatyki Miejskiej
Komisji Wyborczej w Jedliczu
11.09.2018 więcej

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się