Lista artykułów

1234
Nazwa artykułu
Informacja Miejskiej Komisji Wyborczej w Jedliczu
o terminach dyżurów Miejskiej Komisji Wyborczej w celu
rejestracji list kandydatów
11.09.2018 więcej
Uchwała nr 3 Miejskiej Komisji Wyborczej w Jedliczu z dnia 11.09.2018
w sprawie powołania pełnomocnika do spraw informatyki Miejskiej
Komisji Wyborczej w Jedliczu
11.09.2018 więcej
Uchwała nr 2 Miejskiej Komisji Wyborczej w Jedliczu z dnia 11.09.2018
w sprawie wyboru Zastępcy Przewodniczącego Miejskiej Komisji
Wyborczej w Jedliczu, powołanej do przeprowadzenia wyborów
organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na
dzień 21.10.2018 r.
11.09.2018 więcej
Uchwała nr 1 Miejskiej Komisji Wyborczej w Jedliczu z dnia 11.09.2018
w sprawie wyboru Przewodniczącego Miejskiej Komisji Wyborczej w
Jedliczu, powołanej do przeprowadzenia wyborów organów
jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 21
października 2018 r.
11.09.2018 więcej
Postanowienie Komisarza Wyborczego
Postanowienie Komisarza Wyborczego w Krośnie I z dnia 10
września 2018 r. w sprawie zwołania pierwszych posiedzeń
terytorialnych komisji wyborczych w wyborach organów jednostek
samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 21
października 2018 r.
11.09.2018 więcej
Postanowienie Komisarza Wyborczego
Postanowienie Komisarza Wyborczego w Krośnie I z dnia 10
września 2018 r. w sprawie powołania terytorialnych komisji
wyborczych w wyborach organów jednostek samorządu
terytorialnego zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.
11.09.2018 więcej
Zarządzenie Nr 193/2018 Burmistrza Gminy Jedlicze
Zarządzenie Nr 193/2018 Burmistrza Gminy Jedlicze z dnia 29
sierpnia 2018 r. w sprawie powołania zespołu do obsługi i
zapewnienia techniczno-materialnych warunków pracy dla
Obwodowych Komisji Wyborczych i Gminnej komisji Wyborczej w
Gminie Jedlicze oraz innych czynności organizacyjno-technicznych
związanych z wyborami do rad gmin, rad powiatów, sejmików
województwa i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz wyborów
wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na
dzień 21 października 2018 r.
11.09.2018 więcej
Zarządzenie Nr 192/2018 Burmistrza Gminy Jedlicze
Zarządzenie Nr 192/2018 Burmistrza Gminy Jedlicze z dnia 29
sierpnia 2018 r. w sprawie wyznaczenia na obszarze gminy miejsc
przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych
obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych w
wyborach do organów stanowiących jednostek samorządu
terytorialnego oraz Burmistrza Gminy Jedlicze zarządzonych na
dzień 21 października 2018 r.
11.09.2018 więcej
Informacja
Informacja w sprawie terminu zgłaszania kandydatów na
członków terytorialnej komisji wyborczej
04.09.2018 więcej
Obwieszczenie Burmistrza Gminy Jedlicze
Obwieszczenie Burmistrza Gminy Jedlicze z dnia 23 sierpnia 2018
r. o okręgach wyborczych, ich granicach i numerach, liczbie
wybieranych radnych w każdym okręgu wyborczym oraz wyznaczonej
siedzibie Terytorialnej Komisji Wyborczej
27.08.2018 więcej
1234

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się