Lista artykułów

Nazwa artykułu
Uchwała nr 5 Miejskiej Komisji Wyborczej w Jedliczu
Uchwała nr 5 Miejskiej Komisji Wyborczej w Jedliczu z dnia 4
października 2018 r. w sprawie obsadzenia mandatu radnego w
wyborach do Rady Miejskiej w Jedliczu zarządzonych na dzień 21
października 2018 r.
05.10.2018 więcej
Obwieszczenie Miejskiej Komisji Wyborczej w Jedliczu
Obwieszczenie Miejskiej Komisji Wyborczej w Jedliczu z dnia 1
października 2018 r. o przyznanych numerach list kandydatów na
radnych w wyborach do Rady Miejskiej w Jedliczu zarządzonych na
dzień 21 października 2018 r.
03.10.2018 więcej
Postanowienie Komisarza Wyborczego
Postanowienie Komisarza Wyborczego w Krośnie I z dnia 1
października 2018 r. w sprawie powołania obwodowych komisji
wyborczych w wyborach organów jednostek samorządu
terytorialnego zarządzonych na dzień 2018 r.
01.10.2018 więcej
Informacja Miejskiej Komisji Wyborczej w Jedliczu
Informacja Miejskiej Komisji Wyborczej w Jedliczu dotycząca
przeprowadzenia losowania numerów dla list kandydatów
Komitetów Wyborczych do Rady Miejskiej
28.09.2018 więcej
Informacja Komisarza Wyborczego
Informacja Komisarza Wyborczego dotycząca sposobu weryfikacji
kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych
25.09.2018 więcej
Informacja
Informacja z dnia 25 września 2018 r. dotycząca przyjmowania
dodatkowych zgłoszeń kandydatów komitetów wyborczych na
członków obwodowych komisji wyborczych do dnia 26 września
2018 r,
25.09.2018 więcej
INFORMACJA Komisarza Wyborczego w Krośnie I z dnia 24 września 2018 r.
w sprawie dokonania dodatkowych zgłoszeń do obwodowych komisji
wyborczych oraz o terminie losowania członków obwodowych
komisji wyborczych
24.09.2018 więcej
Obwieszczenie Burmistrza Gminy Jedlicze
Obwieszczenie Burmistrza Gminy Jedlicze z dnia 20 września 2018
roku dotyczące numerów oraz granic obwodów głosowania,
wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych oraz
możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika
w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw
oraz w wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast
zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.
20.09.2018 więcej
Informacja
Informacja dotycząca terminu zgłaszania kandydatów komitetów
wyborczych na członków obwodowych komisji wyborczych
19.09.2018 więcej
Informacja Miejskiej Komisji Wyborczej w Jedliczu
Informacja Miejskiej Komisji Wyborczej w Jedliczu o terminach
dyżurów Miejskiej Komisji Wyborczej w celu rejestracji list
kandydatów
19.09.2018 więcej

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się