Lista artykułów

12345
Nazwa artykułu
Postanowienie Nr 22/2020 Komisarza Wyborczego w Krośnie I
Postanowienie Nr 22/2020 Komisarza Wyborczego w Krośnie I z dnia
20 kwietnia 2020 r. w sprawie powołania obwodowych komisji
wyborczych
21.04.2020 więcej
Obwieszczenie Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 15 kwietnia 2020 r.
o kandydatach na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w wyborach
zarządzonych na dzień 10 maja 2020 r.
16.04.2020 więcej
Informacja Komisarza Wyborczego w Krośnie I
Informacja Komisarza Wyborczego w Krośnie I z dnia 14 kwietnia
2020 r. w sprawie dodatkowych zgłoszeń kandydatów do
obwodowych komisji wyborczych i przeprowadzenia losowań
kandydatów
14.04.2020 więcej
Obwieszczenie Burmistrza Gminy Jedlicze z dnia 9 kwietnia 2020 r.
o numerach oraz granicach obwodów głosowania w wyborach
Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10
maja 2020 r.
09.04.2020 więcej
Zarządzenie Nr 46/2020 Burmistrza Gminy Jedlicze z dnia 9 marca 2020 r
Zarządzenie Nr 46/2020 Burmistrza Gminy Jedlicze z dnia 9 marca
2020 r. w sprawie udzielenia upoważnienia do sporządzania
aktów pełnomocnictwa do głosowania za pośrednictwem
pełnomocnika w wyborach
17.03.2020 więcej
Zarządzenie nr 45/2020 Burmistrza Gminy Jedlicze z dnia 9 marca 2020r.
Zarządzenie nr 45/2020 Burmistrza Gminy Jedlicze z dnia 9 marca
2020 r. w sprawie powołania koordynatora gminnego obsługi
informatycznej w wyborach Prezydenta RP zarządzonych na dzień
10 maja 2020 r.
17.03.2020 więcej
Zarządzenie Nr 32/2020 Burmistrza Gminy Jedlicze z dnia 26.02.2020 r.
w sprawie wyznaczenia na obszarze gminy miejsc przeznaczonych na
bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i
plakatów komitetów wyborczych w wyborach Prezydenta RP
03.03.2020 więcej
Informacja o warunkach udziału obywateli polskich w wyb Prezydenta
Informacja o warunkach udziału obywateli polskich w głosowaniu
w obwodach głosowania utworzonych w kraju w wyborach Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2020 r.
28.02.2020 więcej
Uchwała nr 20/2020 PKW zmieniająca uchw w spr powoływania obw. komisji
Uchwała nr 20/2020 Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 17
lutego 2020 r. zmieniająca uchwałę w sprawie powoływania
obwodowych komisji wyborczych
28.02.2020 więcej
Uchwała nr 11/2019 PKW w spr powoływania obwodowych komisji wyborczych
Uchwała nr 11/2019 Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 27
lutego 2019 r. w sprawie powoływania obwodowych komisji
wyborczych
28.02.2020 więcej
12345

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się