Lista artykułów

12345
Nazwa artykułu
Postanowienie Nr 45/2020 Komisarza Wyborczego w Krośnie I
Postanowienie Nr 45/2020 Komisarza Wyborczego w Krośnie I z dnia
17 czerwca 2020 r. w sprawie zmiany w składzie Obwodowej
Komisji Wyborczej nr 11 w gminie Jedlicze
19.06.2020 więcej
Postanowienie Nr 40/2020 Komisarza Wyborczego w Krośnie I
Postanowienie Nr 40/2020 Komisarza Wyborczego w Krośnie I z
dnia 17 czerwca 2020 r. w sprawie zwołania pierwszych
posiedzeń obwodowych komisji wyborczych
18.06.2020 więcej
Postanowienie Nr 35/2020 Komisarza Wyborczego w Krośnie I
Postanowienie Nr 35/2020 Komisarza Wyborczego w Krośnie I z dnia
15 czerwca 2020 r. w sprawie powołania obwodowych komisji
wyborczych
16.06.2020 więcej
Obwieszczenie Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 12 czerwca 2020 r.
Obwieszczenie Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 12 czerwca
2020 r. o kandydatach na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w
wyborach zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 r.
15.06.2020 więcej
Informacja
Informacja Komisarza Wyborczego w Krośnie I z dnia 12 czerwca
2020 r.
12.06.2020 więcej
Obwieszczenie Burmistrza Gminy Jedlicze z dnia 9 czerwca 2020 r.
Obwieszczenie Burmistrza Gminy Jedlicze z dnia 9 czerwca 2020 r.
o numerach oraz granicach obwodów głosowania w wyborach
Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 28
czerwca 2020 r.
10.06.2020 więcej
Zarządzenie Nr102/2020 Burmistrza Gminy Jedlicze z dnia 4 czerwca 2020
Zarządzenie Nr 102/2020 Burmistrza Gminy Jedlicze z dnia 4
czerwca 2020 r. w sprawie wyznaczenia na obszarze gminy miejsc
przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych
obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych w
wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na
dzień 28 czerwca 2020 r.
09.06.2020 więcej
Zarządzenie nr103/2020 Burmistrza Gminy Jedlicze z dnia 4 czerwca 2020
Zarządzenie Nr 103/2020 Burmistrza Gminy Jedlicze z dnia 4
czerwca 2020 r. w sprawie udzielenia upoważnienia do
sporządzania aktów pełnomocnictwa do głosowania za
pośrednictwem pełnomocnika w wyborach Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020
r.
09.06.2020 więcej
Informacja
Informacja dotycząca zgłoszenia kandydatów komitetów
wyborczych na członków obwodowych komisji wyborczych.
09.06.2020 więcej
Postanowienie Marszałka Sejmu RP w sprawie wyborów Prezydenta RP
Postanowienie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej a dnia
3 czerwca 2020r. w sprawie zarządzenia wyborów Prezydenta
Rzeczpospolitej Polskiej
08.06.2020 więcej
12345

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się